logo pravos

Obavijesti u ak. god. 2020./21.

Međunarodnopravni modul u akad. god. 2020./21.

Posted by Zdravko on 11/09/2020
Obavijesti u ak. god. 2020./21. >>

Zbog niza upita pojedinih kolegica i kolega odlučili smo osnovne informacije vezane uz Međunarodnopravni modul u akad. god. 2020./21. postaviti i na naše stranice. Informacije se odnose uglavnom na način održavanja nastave i način rada  na predmetima Međunarodna zaštita ljudskih prava i Diplomatsko pravo i diplomatska profesija čiji smo nositelji. Za predmet Međunarodno gospodarstvo i tržište rada najbolje bi bilo izravno se obratiti nositeljima toga kolegija, prof. dr. sc. Mariju Vinkoviću i doc. dr. sc. Katarini Marošević.

  • Obveznost pohađanja nastave. Redovni studenti dužni su pohađati nastavu u skladu sa sveučilišnim i fakultetskim propisima. Izvanredni studenti nisu dužni pohađati nastavu, ali su naravno dobrodošli. Svake godine se nekolicina izvanrednih studenata pridružila redovnim studentima u nastavi i voljeli bismo kada bi ih se što više pridružilo i ove akademske godine.
  • Način održavanja nastave. Zbog postojeće epidemiološke situacije i manjka prostora uslijed poštivanja propisanih mjera te činjenice da se radi o posljednjoj godini studija i manjem broju studenata koji u većem broju ne borave stalno u Osijeku odlučili smo se za online održavanje nastave putem sustava za udaljeno učenje Merlin. Možemo se naravno sastati i uživo početkom semestra i dalje prema potrebi i dogovoru.
  • Obveze studenata. Osim obveze pohađanja (online) nastave redovni studenti bi morali izraditi pristupni rad (oko 15 str.) na dogovorenu temu iz područja predmeta Međunarodna zaštita ljudskih prava i esej  na dogovorenu temu iz područja predmeta Diplomatsko pravo i diplomatska profesija (oko 5-6 str.) te na kraju semestra položiti pismeni ispit iz oba predmeta. Izvanredni studenti imali bi jednake obveze, osim pohađanja nastave. I redovni i izvanredni studenti mogu se osloboditi obveze klasičnog polaganja ispita redovitim obavljanjem određenih aktivnosti (oko kojih ćemo se još dogovoriti početkom semestra) tijekom i u okviru održavanja (online) nastave.
  • Priprema za diplomski rad. Ideja je da studenti istraživanje u sklopu izrade pristupnog rada mogu iskoristiti kao pripremu za diplomski rad. Bilo bi stoga mudro već početi razmišljati o temi pristupnog rada koja bi bila iskoristiva i kasnije za izradu diplomskoga rada. Moguće je i pisati pristupni rad iz predmeta Diplomatsko pravo i diplomatska profesija, a esej iz predmeta Međunarodna zaštita ljudskih prava, ovisno o interesima studenata. To je naravno samo jedna opcija za studente. Neki studenti će se možda za diplomski rad odlučiti i za temu iz područja predmeta Međunarodno gospodarstvo i tržište rada ili pak iz nekog četvrtog predmeta kojeg su slušali tijekom studija. I to je sasvim legitimno. Neovisno o tome, potrudit ćemo se pripremiti vas za pisanje diplomskoga rada i generalno u metodološko-tehničkom smislu.

Veselimo se novoj akademskoj godini i vjerujemo da će biti uspješna bez obzira na okolnosti pandemije. Mi ćemo se sigurno potruditi da studenti ne trpe i da im zadnja godina studija protekne u zanimljivoj, poticajnoj i ugodnoj radnoj atmosferi!

Last changed: 02/02/2021 at 11:49

Back to Overview