logo pravos

Obavijesti u ak. god. 2018./19.

Rezultati pismenog dijela ispita održanog 1. srpnja 2019.

Objavio/la Davor Muhvić -- 02/07/2019
Obavijesti u ak. god. 2018./19. >>

 

MEĐUNARODNO PRAVO:

1. 35767 - dovoljan
2. 52646 - dovoljan3. 19729 - 13
4. 36124 - 13
5. 35858 - 13
6. 20922 - 13
7. 29196 - 13
8. 84372 - 12
9. 36813 - 12
10. 20924 - 12
11. 36652 - 12
12. 20663 - 11
13. 33031 - 11
14. 36215 - 11
15. 20723 - 11
16. 18861 - 10
17. 20666 - 10
18. 36145 - 10
19. 39131 - 10
20. 21115 - 10
21. 33208 - 9
22. 49593 - 8
23. 36860 - 8
24. 20681 - 8
25. 29175 - 7
26. 25944 - 7
27. 06658 - 7
28. 20613 - 7
29. 37303 - 7

Studentima koji su upisivali JMBAG upisivano je zadnjih 5 znamenki toga broja. Studenti koji nisu navedeni na listi ostvarili su manje od 7 bodova.
 DIPLOMATSKO PRAVO I DIPLOMATSKA PROFESIJA:

19895 - vrlo dobarDIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO:

01111127581 - nedovoljan


Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 4. srpnja 2019. u 9 sati (kabinet 65, Radićeva 13, potkrovlje). Uvid u testove moguće je ostvariti nakon usmenog dijela ispita.


 

Zadnja izmjena: 02/07/2019 u 11:02

Nazad