logo pravos

Obavijesti u ak. god. 2018./19.

Rezultati pismenog dijela ispita održanog 14. lipnja 2019.

Objavio/la Davor Muhvić -- 15/06/2019
Obavijesti u ak. god. 2018./19. >>

 

MEĐUNARODNO PRAVO:

1. 20018 - dobar
2. 20306 - dobar
3. 0066196188 - dovoljan
4. 0111136012 - dovoljan
5. 0111131997 - dovoljan
6. 0111133047 - dovoljan
7. 21029 - dovoljan
8. 19192 - dovoljan
9. 12345 - dovoljan
10. 0111133304 - dovoljan
11. 20969 - dovoljan
12. 0111132770 - dovoljan
13. 0111132809 - dovoljan14. 0111136124 - 12
15. 0081024525 - 12
16. 0111136813 - 11
17. 0111136145 - 11
18. 0111132471 - 11
19. 0111075120 - 11
20. 20993 - 10
21. 0111136860 - 10
22. 011136673 - 9
23. 0111106658 - 8
24. 0111135858 - 8
25. 0111133031 - 8
26. 0111133208 - 8
27. 0111091224 - 7

Studenti koji nisu navedeni na listi ostvarili su manje od 7 bodova.


DIPLOMATSKO PRAVO I DIPLOMATSKA PROFESIJA:

19713 - izvrstan


MEĐUNARODNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA:

1. 18024 - vrlo dobar
2. 0111027743 - dobar


DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO:

3216 - izvrstan


Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 17. lipnja 2019. u 11 sati (kabinet 65, Radićeva 13, potkrovlje). Uvid u testove moguće je ostvariti nakon usmenog dijela ispita ili kasnije u vrijeme konzultacija.
 

 

Zadnja izmjena: 15/06/2019 u 13:46

Nazad