logo pravos

Obavijesti u ak. god. 2018./19.

Rezultati pismenog dijela ispita održanog 4. srpnja 2018.

Objavio/la Davor Muhvić -- 06/07/2018
Obavijesti u ak. god. 2018./19. >>

 

MEĐUNARODNO PRAVO:

1. 20608 - vrlo dobar
2. 20595 - vrlo dobar
3. 20695 - vrlo dobar
4. 20619 - vrlo dobar
5. 20640 - vrlo dobar
6. 20626 - dobar
7. 20355 - dobar
8. 20592 - dobar
9. 20746 - dobar
10. 20641 - dobar
11. 20607 - dobar
12. 0111132840 - dobar
13. 20325 - dobar
14. 0255015612 - dobar
15. 20652 - dobar
16. 0066258521 - dobar
17. 0111132611 - dobar
18. 20685 - dobar
19. 20323 - dovoljan
20. 19841 - dovoljan
21. 20340 - dovoljan
22. 20718 - dovoljan
23. 20380 - dovoljan
24. 20600 - dovoljan
25. 20675 - dovoljan
26. 20409 - dovoljan
27. 20634 - dovoljan
28. 20047 - dovoljan
29. 20297 - dovoljan
30. 20629 - dovoljan
31. 20655 - dovoljan
32. 20632 - dovoljan
33. 20716 - dovoljan34. 20797 - 13
35. 20666 - 13
36. 20438 - 13
37. 19182 - 13
38. 20306 - 11
39. 20628 - 11
40. 20613 - 10
41. 20696 - 10
42. 0066257113 (nepotpisan) - 10
43. 20359 - 9
44. 20721 - 8
45. 0066197944 - 8
46. 20748 - 7
47. 18861 - 6
48. 19192 - 6
49. 0111126750 - 6
50. 20404 - 6

Studenti koji nisu navedeni na listi ostvarili su manje od 6 bodova.


DIPLOMATSKO PRAVO I DIPLOMATSKA PROFESIJA:

19610 - izvrstan


Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 9. srpnja 2018. u 10 sati (kabinet 65, Radićeva 13). Uvid u testove moguće je ostvariti nakon usmenog dijela ispita.

 

Zadnja izmjena: 06/07/2018 u 12:08

Nazad