logo pravos

Obavijesti u ak. god. 2018./19.

Rezultati pismenog dijela ispita održanog 6. rujna 2019.

Objavio/la Davor Muhvić -- 07/09/2019
Obavijesti u ak. god. 2018./19. >>

 

MEĐUNARODNO PRAVO:

1. 20342 - izvrstan
2. 20924 - vrlo dobar
3. 20922 - vrlo dobar
4. 36124 - dobar
5. 21091 - dobar
6. 20993 - dobar
7. 36860 - dobar
8. 08151 - dovoljan (NEČITKO!)
9. 16577 - dovoljan
10. 35858 - dovoljan
11. 36028 - dovoljan
12. 20729 - dovoljan
13. 36673 - dovoljan
14. 36813 - dovoljan
15. 32471 - dovoljan
16. 33031 - dovoljan
17. 35884 - dovoljan
18. 21367 - dovoljan
19. 36145 - dovoljan
20. 29412 - dovoljan21. 39131 - 13
22. 37303 - 13
23. 19729 - 12
24. 77953 - 12
25. 36855 - 12
26. 49593 - 11
27. ..441 - 11
28. 39152 - 10
29. 20763 - 10
30. 20909 - 10
31. 66177 - 9
32. 06658 - 8
33. 21341 - 8

Studentima koji su upisivali JMBAG upisivano je zadnjih 5 znamenki toga broja. Studenti koji nisu navedeni na listi ostvarili su manje od 7 bodova.DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO:

27581 - nedovoljan

Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 9. rujna 2019. u 10 sati (kabinet 65, Radićeva 13, potkrovlje). Uvid u testove moguće je ostvariti nakon usmenog dijela ispita ili inače u vrijeme konzultacija.

 

Zadnja izmjena: 07/09/2019 u 13:20

Nazad