logo pravos

Obavijesti u ak. god. 2018./19.

Rezultati pismenog dijela ispita održanog 7. rujna 2018.

Objavio/la Davor Muhvić -- 08/09/2018
Obavijesti u ak. god. 2018./19. >>
 
 
1. 21116 - vrlo dobar
2. 17909 - vrlo dobar
3. 0111129000 - vrlo dobar
4. 20725 - dobar
5. 20041 - dovoljan
6. 20438 - dovoljan
7. 21139 - dovoljan


8. bez šifre - 14
9. 20694 - 13
10. 13578 - 13
11. 20748 - 12
12. 20721 - 12
13. 20797 - 11
14. 20666 - 11
15. 20333 - 10
16. 20848 - 10
17. 20806 - 9
18. 20339 - 9
19. 0111120552 - 8
20. 20832 - 8
21. 20285 - 7
 
Studenti koji nisu navedeni na listi ostvarili su manje od 7 bodova.
 
Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak, 10. rujna 2018. u 10 sati (kabinet 65, Radićeva 13). Uvid u testove moguće je ostvariti nakon usmenog dijela ispita ili u kasnijim tjednima u vrijeme konzultacija.
 

Zadnja izmjena: 08/09/2018 u 10:59

Nazad