logo pravos

Obavijesti u ak. god. 2017./2018.

Rezultati pismenog dijela ispita održanog 9. veljače 2018.

Objavio/la Davor Muhvić -- 10/02/2018
Obavijesti u ak. god. 2017./2018. >>

 

MEĐUNARODNO PRAVO:

1. Katuša Ivana - vrlo dobar
2. Hodak Antonija - dobar
3. Mihaljević Tena - dobar
4. Čičak Kristina - dovoljan
5. Čuljat Jakov - dovoljan
6. Kečkeš Anamaria - dovoljan
7. Novački Valerija - dovoljan
8. Mihalković Anja - dovoljan
9. Pongrac Danijela - dovoljan10. Klokočovnik Matija - 13
11. Šarić Mihael - 11
12. Herman Boris - 7
13. Klokočovnik Mislav - 2


MEĐUNARODNA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA:

Žiška Zdenka - vrlo dobar


DIPLOMATSKO PRAVO I DIPLOMATSKA PROFESIJA:

1. Dimitarević Anja - izvrstan
2. Ogorec Dorotea - izvrstan
3. Opačak Zrinka - izvrstan
4. Samardžić Željko - izvrstan
5. Šoštarić Ena - izvrstan


DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO (SUS):

1. Klaić Marina - dobar
2. Fuštin Antonela - dobar
3. Pole Mislav - dovoljan


4. Fusić Matea - nedovoljan

 

Usmeni dio ispita odnosno upis ocjena održat će se u ponedjeljak, 12. veljače 2018. u 10 sati (kabinet 65, Radićeva 17). U istom terminu održat će se i upis ocjena iz predmeta Međunarodna zaštita ljudskih prava za studente koji su već ranije izvršili svoje obveze. Uvid u testove moguće je ostvariti nakon usmenog dijela ispita ili u vrijeme konzultacija.

 

Zadnja izmjena: 10/02/2018 u 13:29

Nazad