logo pravos

Međunarodnopravni modul na V. godini Studija

 

OBVEZATNI PREDMETI:

1. Međunarodna zaštita ljudskih prava (nositelj: prof. dr. sc. Lulić, doc. dr. sc. Davor Muhvić)
2. Diplomatsko pravo i diplomatska profesija (nositelj: prof. dr. sc. Lulić, doc. dr. sc. Davor Muhvić)
3. Međunarodno gospodarstvo i tržište rada (nositelj: izv. prof. dr. sc. Vinković, doc. dr. sc. Katarina Marošević)

 

Na Pravnom fakultetu u Osijeku, u skladu s Bolonjskim procesom, na petoj godini studija predviđeno je «grananje» pravnog studija na module. Uz zasad prihvaćena četiri modula (građanskopravni, trgovačkopravni, ustavno-upravnopravni te kaznenopravni) osjeća se potreba formirati i novi  posebni modul – međunarodno pravo. Međunarodno (javno) pravo obvezatni je predmet na prve četiri godine temeljnog studija i nije obuhvaćen niti jednim od za sad usvojenih modula. U današnje suvremeno doba globalizacija je snažno utjecala na porast važnosti međunarodnog prava, ali i na složenost međunarodnopravnih tema. Čitav je niz pravnih fakulteta i škola brzo reagirao na potrebe dodatnog obrazovanja studenata u smjeru međunarodnog prava. Naime, zbog rapidno pojačanog interesa za ovu pravnu granu obrazovne su institucije uvele dodatne programe i predmete. Osim toga, u hrvatskoj se i teoriji i praksi, kao i u političkom i društvenom životu države, konzistentno poziva na važnost međunarodnog prava. Poštovanje međunarodnih standarda i normi ulazi u temelje hrvatskog društva, vrijednosti i ciljeva stoga bi i naši studenti trebali biti ozbiljno i sustavno educirani u tom smjeru. Dodatni međunarodnopravni predmeti važan su dio pravnog obrazovanja i moraju pronaći svoje mjesto u curriculumu svakog ambicioznog pravnog fakulteta.

Čitav je niz razloga za uvođenje ovog modula i kontinuirano međunarodnopravno obrazovanje naših studenata. U prvom redu velik je interes studenata za međunarodnopravne teme, naročito uzimajući u obzir izraziti interes studenata za obrađivanje međunarodnog prava u seminarskim i diplomskim radovima. Do danas smo dobili niz upita studenata hoće li u skoroj budućnosti biti oformljen međunarodnopravni modul. Međunarodnopravni predmeti nisu dio niti jednog od postojećih modula kao obvezatni predmeti. Studenti koji su do sada imali interes za međunarodno pravo nisu bili u poziciji birati čak ni postojeće izborne predmete iz područja međunarodnog prava jer su, logično, birali izborne predmete vezane uz modul koji su izabrali. Izborni predmeti iz međunarodnog prava na petoj godini studija, nažalost, do sada se nisu uklapali u predmete postojećih modula.Studenti koji se odluče za međunarodnopravni modul i predmete koji su vezani uz međunarodno pravo steći će sposobnosti i znanja koja su im neophodna da bi analizirali i interpretirali međunarodne izvore, literaturu, case studies te istraživali teme vezane za međunarodno pravo. Naglasak će se staviti na sustavno obrazovanje i obučavanje o važnim pravnim doktrinama međunarodnog prava, međunarodnim organizacijama, posebno Ujedinjenim narodima, diplomatskom pravu, međunarodnom kaznenom pravu, ljudskim pravima i mehanizmima njihove primjene, međunarodnom ekonomskom pravu, rješavanju sporova na međudržavnoj razini, globalnoj vladavini i općenito najnovijem razvoju međunarodnog prava.

Među studentima će se razvijati kritičko razmišljanje i orijentacija, otkrivanje novih izazova i potencijala međunarodnog prava, kao i multidisciplinarne analize problema suvremene međunarodne zajednice. Studenti će dobiti napredne vještine i kvalifikacije za kritičke međunarodnopravne analize. Gradnjom općeg znanja koje će se steći tijekom zajedničkih obvezatnih predmeta u kombinaciji s izbornim predmetima iz međunarodnog prava dobit će se dubinsko obrazovanje o pravnoj regulaciji međunarodnog prava.