logo pravos

Nastavnici

Prof. dr. sc. Mira Lulić - predstojnica Katedre za međunarodno javno i privatno pravo pravo

Doc. dr. sc. Davor Muhvić

 

Katedri međunarodnog prava pridružila se za akademsku godini 2019./20. ne kao nastavnica već kao demonstratorica studentica III. godine Integriranog studija Tena Konjević.