logo pravos

Literatura


 

Obvezna literatura:

 1. Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo 1, 2. izmijenjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2010. (tekst otisnut krupnim slogom)

 2. Andrassy, J., Međunarodno pravo, Školska knjiga, Zagreb, 1990., str. 261.-487. (tekst otisnut krupnim slogom)

 3.  

  Andrassy, J., Bakotić, B., Seršić, M., Vukas, B., Međunarodno pravo 3, Školska knjiga, Zagreb, 2006. (tekst otisnut krupnim slogom)

Dopunska literatura: 

 1. Degan, V. Đ., Međunarodno pravo, Zagreb, 2011.

 2. Ibler, V., Rječnik međunarodnog javnog prava, Zagreb, 1987.

 3. Lapaš, D., Šošić, T. M. (ur.), Međunarodno javno pravo: izbor dokumenata, Zagreb, 2005.

 4. Povelja Ujedinjenih naroda, Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 15/1993.

 5. Bakotić, B. (ur.), Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata s Dopunskim protokolima, Zagreb, 1997.

 6. Ibler, V., Međunarodno pravo mora i Hrvatska, Zagreb, 2001.

 7. Rudolf, D., Međunarodno pravo mora, Zagreb, 1985.

 8. Lulić, M., Dekolonizacija i nastanak država, Osijek, 2005.

Molimo studente da se još malo strpe, nije daleko dan kada će se izdati i posljednji, drugi dio knjige profesora Andrassyja koju će napisati i objaviti profesori Katedre za međunarodno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Tada će materija svih triju dijelova biti objedinjena u jedan udžbenik.