logo pravos

Obavijesti u ak. god. 2018./19.

Rezultati pismenog dijela ispita održanog 14. lipnja 2019.

 

Rezultate pismenog dijela ispita iz Međunarodnog prava, predmeta Međunarodnopravnog modula i predmeta Diplomatsko i konzularno pravo održanog 14. lipnja 2019. možete vidjeti klikom na naslov članka.

 

Termini usmenih ispita i upisa ocjena 17.-18. lipnja 2019.

 

Dana 17. i 18. lipnja (ponedjeljak i utorak) 2019. od 9 sati upisivat ćemo ocjene i održavati usmene ispite za studente koji su izlazili na kolokvije iz Međunarodnog prava i moraju još usmeno odgovarati ili žele odgovarati za višu ocjenu. Dana 17. lipnja 2019. u 11 sati održat će se usmeni dio ispita iz Međunarodnog prava za studente koji polože pismeni dio ispita zakazan za 14. lipnja 2019. Dana 18. lipnja 2019. u 11 sati održat će se upis ocjena iz Seminara iz Međunarodnog prava. Sve navedeno odvijat će se u kabinetu 65, Radićeva 13 (potkrovlje).

 

Rezultati 3. kolokvija za izvanredne studente

 

Rezultate 3. kolokvija iz Međunarodnog prava za izvanredne studente održanog 6. lipnja 2019. možete vidjeti klikom na naslov članka.

 

Rezultati 3. kolokvija za redovne studente

 

Rezultate 3. kolokvija iz Međunarodnog prava za redovne studente održanog 4. lipnja 2019. možete vidjeti klikom na naslov članka.

 

Termini 3. kolokvija i potpisivanja indeksa

 

Obavještavamo redovne studente da će 3. kolokvij iz Međunarodnog prava biti održan 4. lipnja 2019. u 9 sati, u dvorani 2/13. Dana 6. lipnja 2019. u 9 sati potpisivat ćemo indekse onim studentima koji su uredno ispunili svoje obveze. Termin 3. kolokvija za izvanredne studente je 6. lipanj 2019. u 16 sati, u dvorani 5/17.

 

Rezultati 2. kolokvija iz Međunarodnog prava za izvanredne studente

 

Rezultate 2. kolokvija iz Međunarodnog prava za izvanredne studente održanog 16. svibnja 2019. možete vidjeti klikom na naslov članka.

 

Rezultati 2. kolokvija iz Međunarodnog prava za redovne studente

 

Rezultate 2. kolokvija iz Međunarodnog prava za redovne studente održanog 14. svibnja 2019. možete vidjeti klikom na naslov članka.

 

Rezultati 1. kolokvija iz Međunarodnog prava za izvanredne studente

 

Rezultate 1. kolokvija iz Međunarodnog prava za izvanredne studente održanog 18. travnja 2019. možete vidjeti klikom na naslov članka.

 

Rezultati 1. kolokvija iz Međunarodnog prava za redovne studente

 

Rezultate 1. kolokvija iz Međunarodnog prava za redovne studente održanog 8. travnja 2019. možete vidjeti klikom na naslov članka.

 

Posjet Uredu pučke pravobraniteljice i Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

 

Dana 6. prosinca 2018. polaznici Međunarodnopravnog modula i ostali zainteresirani studenti Pravnog fakulteta Osijek, uključujući i polaznike našeg Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava su u organizaciji Katedre međunarodnog prava posjetili Ured pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske u Zagrebu i Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske u Zagrebu. Za više informacija i fotografije kliknite naslov članka.

 

Predavanje zamjenice pravobraniteljice za osobe s invaliditetom RH

 

Dana 28. studenog 2018. u prostorijama Pravnog fakulteta Osijek (dvorana 2/13) predavanje je održala Mira Pekeč Knežević, zamjenica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske. Predavanje je održano u organizaciji Katedre međunarodnog prava, a u sklopu aktivnosti na predmetu Međunarodna zaštita ljudskih prava. Za više informacija i fotografije kliknite naslov članka.

 

Studenti MP modula na otvaranju POSI Ureda

 

Obavještavamo polaznike Modula da smo organizirali odlazak na svečano otvaranje i predstavljanje prvog Područnog ureda institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom za područje Slavonije, Baranje i Srijema koje će se održati u ponedjeljak, 5. studenog 2018. godine u 11 sati u hotelu Osijek, dvorana Javor, Šamačka 4, Osijek. Na predstavljanju Ureda bit će dostupna potpisna lista. Dolaskom i potpisom na listu polaznici Modula ostvarit će dodatne bodove u sklopu predmeta Međunarodna zaštita ljudskih prava. U srijedu, 7. studenog nastavljamo s predavanjima prema rasporedu dok u četvrtak, 8. studenog neće biti predavanja.
 

MP modul: Posjet Gradskom društvu Crvenog križa Osijek

 

U četvrtak, 18. listopada 2018. u 10h organiziran je odlazak na predavanja u Gradskom društvu Crvenog križa Osijek (https://www.crvenikrizosijek.hr/), Šetalište Petra Preradovića 6. Studente ćemo čekati ispred zgrade u Radićevoj 13, 10-ak minuta prije početka predavanja pa se možemo zajedno prošetati do zgrade. Ili se u 10h možemo naći u samim prostorijama Crvenog križa. Predavanje će biti organizirano u okviru obveznog kolegija na V. godini studija "Međunarodna zaštita ljudskih prava". Studenti će imati prilike saznati niz informacija o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i njihovom djelovanju u RH i svijetu. 

 

Posjet polaznika Međunarodnopravnog modula Područnom uredu Pučke pravobraniteljice u Osijeku

U srijedu, 23. studenog 2016. studenti Međunarodnopravnog modula na V. godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, posjetili su u sklopu predmeta Međunarodna zaštita ljudskih prava Područni ured Pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske u Osijeku. Za više informacija i fotografija kliknite na naslov članka.

 

Posjet polaznika Međunarodnopravnog modula Gradskom društvu Crvenog križa Osijek

 

U srijedu, 16. studenog 2016. godine studenti Međunarodnopravnog modula imali su organizirano predavanje u okviru predmeta Međunarodna zaštita ljudskih prava u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Osijek o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Za više informacija i fotografija kliknite naslov članka.

 

Nastava na Međunarodnopravnom modulu

 

Nastava na Međunarodnopravnom modulu je dinamična i uredno se odvija na više lokacija - u kabinetu, informatičkoj učinioci, knjižnici, a planiramo i odlaske izvan zgrade Fakulteta. Prva posjeta naših "modulaša" je odlazak u Crveni križ Osijek tijekom ovog tjedna, a onda i u Područni ured Pučkog pravobranitelja RH u Osijeku. Istražuju se nove međunarodnopravne teme, uče se vještine pretraživanja baza podataka i akademskog pisanja, studente se priprema za diplomu i izlazak na tržište rada. Također ih pokušavamo umrežiti s drugim, zaposlenim kolegicama i kolegama koji se bave ljudskopravaškim i drugim sličnim međunarodnopravnim temama, bar na ovoj lokalnoj razini.