logo pravos

Obavijesti u ak. god. 2021./22.


Uputa za uvid u rezultate pismenog dijela ispita održanog 15. lipnja 2022.


Rezultati pismenog dijela ispita održanog 29. lipnja 2022. mogu se vidjeti na Merlinu . Ako do sada nisu upisali odgovarajući kolegij na Merlinu, molimo izvanredne studente da upišu kolegij "Međunarodno pravo (izvanredni studenti)".


Termin upisa ocjena i usmenih ispita vezanih uz ispitni rok 29. lipnja 2022.


Obavještavamo polaznike svih naših kolegija da će se upisi ocjena i usmeni dijelovi ispita prijavljenih na ispitni rok 29. lipnja 2022. održati u ponedjeljak, 4. srpnja 2022. po sljedećem rasporedu:

  • 9h: usmeni dio ispita iz Međunarodnog prava za studente koji polože pismeni dio ispita koji će se održati 29. lipnja 2022. u 11 sati;
  • 10h: upis ocjena iz Međunarodnog prava za studente koji su položili ispit preko kolokvija; usmeni dio ispita za studente koji su izlazili na kolokvij, a moraju još odgovarati dio gradiva ili žele odgovarati za višu ocjenu;
  • 11h: upis ocjena/usmeni ispit iz predmeta Međunarodnopravnog modula, predmeta Prava starijih osoba te upis ocjena iz Seminara iz Međunarodnog prava.Host a g(h)ost: Vedran Glasnović


U četvrtak, 12. svibnja 2022. u sklopu Dana Europe Pravnog fakulteta Osijek i ciklusa Host a g(h)ost na predmetu Međunarodno pravo, predavanje je održao kolega Vedran Glasnović, mladi magistar geografije (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb). Možda će nekom biti neuobičajeno što na Pravnom fakultetu učimo od geografa, ali oni koji su učili i položili međunarodno pravo znaju da su znanja iz geografije od velike praktične vrijednosti i važnosti u nastavi i na seminarima iz predmeta Međunarodno pravo. I to ne samo kada govorimo općenito o državama, granicama i razgraničenjima, geografskim blokovima i regionalnim utjecajima, telekomunikacijama, globalnoj trgovini i transportu, klimatskim promjenama, demografiji, migracijama i sl. Puno je međunarodnopravnih tema za koja su nam važna znanja i informacije iz geografije. I nije samo međunarodno pravo u direktnoj vezi s geografijom, geografski faktori i elementi oduvijek snažno utječu na pravo i pravne sustave.

Upravo vezano uz spomenuti pojam „migracija“, kolega Glasnović održao nam je predavanje o, kako kažu, „najstarijoj hrvatskoj dijaspori“ – Janjevcima na Kosovu. Imali smo prilike čuti o porijeklu, migracijama, statusu, izazovima i problemima s kojim su se suočavali od 14. st. do danas, ali s geografskog (demografskog) aspekta. Nažalost, s deset tisuća Janjevaca na Kosovu prije cca 30 godina, pali su danas brojčano na manje od 200 ljudi. Kolega Glasnović istraživao je Janjevce dugo godina i s nama je podijelio dramatične rezultate svojih istraživanja.

Predavanja su se uklopila u cjelinu ljudska prava/prava manjina, uvijek je dobro čuti i istraživanja i perspektive drugih znanstvenih polja i područja izvan prava. O kvaliteti i zanimljivosti njegova predavanja govore i brojna pitanja koja je dobio od naših studenata II. godine, tako da je predavanje trajalo nešto duže od dva puna sata. Zahvaljujemo se i kolegi Glasnoviću i našim aktivnim i vrijednim studentima na sudjelovanju. Više fotografija - klikom na vijest.

Read More


Host a g(h)ost: Marijo Rošić (Europol)


U četvrtak, 5. svibnja 2022. kolega Marijo Rošić, voditelj Ureda časnika za vezu pri Europolu (Den Haag, Nizozemska) održao je našim studentima II. godine Integriranog studija predavanje o Europolu. Predavanje je održano u hibridnom obliku (online/uživo) i to u okviru predmeta Međunarodno pravo, a moderirala ga je prof. dr. sc. Mira Lulić. Kolega Rošić diplomirao je na Visokoj policijskoj školi i Pravnom fakultetu u Zagrebu, završio je i poslijediplomski studij u Njemačkoj, a doktorand je na Doktorskom studiju Pravnog fakulteta Osijek. Europol je agencija EU-a unutar koje države surađuju kako bi se, primarno, borile protiv kriminala. Kao najveće prijetnje sigurnosti građana EU-a navedeni su: terorizam, trgovanje drogom, pranje novaca, organiziranja prijevara, krivotvorenje eura, kibernetički kriminal i krijumčarenje ljudi.Studenti su na vrlo informativnom predavanju saznali kako je Europol osnovan, koji mu je ustroj, djelokrug poslova, nadležnosti, kakva su iskustva Hrvatske u suradnji s Europolom, ali i neka aktualna pitanja o Europolu i krizi u Ukrajini.

Čuli smo brojne zanimljive podatke iz rada Europola, a bilo je i podatka koji su, zaista, zabrinjavajući vezano uz općenito organizirani kriminal, trgovinu drogom, oružjem, ljudima i druga teška kaznena djela. Kolega Rošić održao je kvalitetno, aktualno, interaktivno i zanimljivo predavanje s puno intrigantnih informacija, a naši su studenti izvrsno reagirali i bili potaknuti na brojna pitanja i razmišljanja. Zahvaljujemo se i kolegi Rošiću i našim vrijednim i aktivnim studentima II. godine na još jednom uspješnom gostujućem predavanju. Više ...

Read More


Obavijest o održavanju ispitnog roka 6. svibnja 2022.


Obavještavamo studente koji su prijavili  ispit iz predmeta Međunarodno pravo za ispitni rok 6. svibnja 2022. da će se pismeni dio ispita održati u informatičkoj dvorani (Radićeva 17, kat) i pisat će se na fakultetskim računalima preko platforme Merlin. Studenti mogu donijeti i vlastito računalo i spojiti se na wi-fi mrežu Fakulteta. Studenti su već upisani na kolegij "Međunarodno pravo (ispiti)" kako ne bi gubili vrijeme na samom ispitu. Usmeni dio ispita održat će se najvjerojatnije isti dan nakon ispravljanja pismenih testova. Ispiti iz predmeta Međunarodnopravnog modula održat će se klasičnim pismenim putem (papir i olovka) u istom terminu i na istom mjestu. Studente koji su prijavili ispite iz drugih naših predmeta molimo da se radi dogovora oko termina održavanja usmenog ispita jave na dmuhvic(at)pravos(dot)hr.
Obavijest o načinu održavanja nastave iz Međunarodnog prava od 8. ožujka 2022.


Obavještavamo redovne studente koji u ovom semestru pohađaju nastavu iz predmeta Međunarodno pravo da će se nastava od 8. ožujka 2022. za sve studente održavati utorkom i četvrtkom od 8 sati. S obzirom na Preporuke za održavanje nastave na visokim učilištima HZJZ-a od 3. ožujka 2022. više nema potrebe za održavanjem nastave u dvije grupe. Također koristimo priliku da pozovemo redovne studente da upišu kolegij "Međunarodno pravo", kao i izvanredne studente da upišu kolegij "Međunarodno pravo (izvanredni studenti)" na Merlinu. Sve daljnje obavijesti i informacije vezane uz predmet postavljat će se na Merlin i molimo studente da se sva daljnja komunikacija odvija preko Merlina. Na Merlin su već postavljene uvodne informacije o kolokvijima u ovoj akademskoj godini.
Početak nastave u ljetnom semestru


Obavještavamo redovne studente 2. godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo da će se prvo predavanje iz predmeta Međunarodno pravo održati prema rasporedu u utorak, 1. ožujka 2022. (dvorana 2/13), ali u dvije grupe, u skladu s Naputkom o održavanju nastave i ustrojavanju nastavnih grupa za akad. god. 2021./22. Prvu grupu čine studenti čija prezimena počinju sa slovima A-LJ i nastava će im početi u 8 sati, a drugu grupu čine studenti čija prezimena počinju sa slovima M-Ž i nastava će im početi u 9.15 sati. Prva nastava iz Seminara iz Međunarodnog prava održat će se prema rasporedu u utorak, 1. ožujka 2022. u 11 sati (dvorana 1/17). Prvo predavanje iz Međunarodnog prava za izvanredne studente održat će se također prema rasporedu u četvrtak, 3. ožujka 2022. u 18 sati (dvorana 5/17).
Poziv za podnošenje prijava na sudjelovanju na School on International Humanitarian Law (IHL) u Sarajevu


Pozivamo studente na podnošenje prijava za sudjelovanje na Online School on International Humanitarian Law (IHL) u Sarajevu 13.-17. prosinca 2021. u organizaciji predstavništva Međunarodnog odbora Crvenog križa u Sarajevu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Službeni poziv organizatora je u privitku. Temeljni kriteriji za prijavu su: odslušan i položen predmet Međunarodno pravo, posebna zainteresiranost za međunarodno humanitarno pravo i poznavanje engleskog jezika. Broj predviđenih sudionika našega Fakulteta je četiri. Prijavi je potrebno priložiti životopis, prijepis ocjena dosadašnjeg studija i kratko motivacijsko pismo. Prijave se šalju na e-mail adresu dmuhvic(at)pravos(dot)hr. Rok za prijavu: 29. studenog 2021. Za službeni poziv organizatora klikni naslov članka.

Read More


MEĐUNARODNOPRAVNI MODUL: Početak nastave


Obavještavamo redovne i izvanredne studente Međunarodnopravnog modula na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Pravo da će se prvo predavanje iz sva tri predmeta Modula održati u srijedu, 13. listopada 2021. u 10 sati (dvorana 2/17).
Održavanje jesenskih ispitnih rokova (rujan 2021.)


Obavještavamo studente koji planiraju izaći na ispit iz Međunarodnog prava na jesenskim ispitnim rokovima (8. i 22. rujna 2021.) da će se pismeni dio ispita kao i do sada održati online putem. Sve potrebne upute vezane uz održavanje ispita mogu se pogledati ovdje . Posebno naglašavamo da su se studenti koji izlaze na ispit iz predmeta Međunarodno pravo dužni pojaviti i na probi pismenoga dijela ispita koja se održava 24 sata prije samog ispitnog roka! Studenti koji izlaze na ispitne rokove iz drugih naših predmeta neka se jave na dmuhvic(at)pravos(dot)hr radi dogovora oko termina usmenog ispita.
Biografije poznatih političara i aktivista


Tijekom prošle akademske godine, koju je u drugom semestru obilježilo širenje koronavirusa i nastava u virtualnom okruženju, kao nastavnici morali smo se u vrlo kratkom periodu prilagoditi i osmisliti nove (izvan)nastavne sadržaje i aktivnosti studenta iz predmeta Međunarodno pravo na II. godini Integriranog studija. S jedne strane, cilj nam je bio nastaviti učiti studente o međunarodnom pravu, predavati im materiju, držati predavanja, kolokvije i ispite, seminarsku nastavu, ali i motivirati ih da ne samo nauče i svladaju nova znanja i informacije, već i zavole međunarodno pravo. Također, htjeli smo ih nekako ljudski okupirati s, između ostalog, nezahtjevnim izvannastavnim aktivnostima, kako bi odagnali strah i strepnju od pandemije koja nas je počela dominirati našim životima. U tom koviclu dramatičnih događanja i vijesti, raznih ograničenja i problema, javile su se i brojne nove mogućnosti i ideje vezane uz predmetne aktivnosti koje smo odlučili pokrenuti. Između ostalog, javila se ideja o populariziranju međunarodnog prava među studentima pisanjem kraćih, nezahtjevnih tekstova koje bi, moguće, rado pročitala i šira publika. Studenti su se odazvali i to u velikom broju. Pokazali su interes za sudjelovanjem u različitim vrstama aktivnosti, želju za dodatnim učenjem i radom i entuzijazam za sudjelovanjem u doslovno svim aktivnostima koje smo im predložili i ponudili. Na tome im se i ovim putem zahvaljujemo, užitak je bio raditi s takvom generacijom studenata! Jedan od rezultata uspješne sinergije nastavnika i studenata, upravo je i e-book koji ima za cilj na popularan način prezentirati svjetski poznate državnike, političare, aktiviste i osobe koje su ostavili trag u međunarodnoj zajednici, a e-book možete skinuti klikom na ovu vijest. U ovakvim kratkim i nezahtjevnim tekstovima studenata namijenjenim za širu javnost, želimo popularizirati međunarodno pravo i bilo bi nam drago da u čitateljima izazovemo želju da saznaju nešto više o predstavljanoj osobi, možda nekom događaju koji se spominje u tekstu, narodu ili državi i odnosima u međunarodnoj zajednici.

Read More


Obrana doktorske disertacije kolegice Ivana Rešetar Čulo


 

Dana 20. srpnja 2020. kolegica Ivana Rešetar Čulo uspješno je obranila doktorski rad pod naslovom "Pravna zaštita djece od nasilja u međunarodnom, regionalnom i nacionalnom pravu" pred povjerenstvom: prof. dr. sc. Mariom Vinkovićem, predsjednikom i dva člana, prof. dr. sc. Davorinom Lapašem (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) i doc. dr. sc. Davorom Muhvićem. Obrana je trajala cca dva sata, u okviru kojih je kolegica Rešetar Čulo prvo uspješno izložila svoju disertaciju, a nakon toga odgovarala na brojna pitanja članova Povjerenstva i javnosti. Obrana je održana u strogo poštovanim uvjetima vezanim uz pandemiju. Javnost je bila osigurana ne samo u Vijećnici Pravnog fakulteta već i online putem unaprijed danog linka za Zoom aplikaciju. Svi članovi povjerenstva, izuzev profesora Lapaša, redovitog profesora u trajnom zvanju, bili su prisutni u dvorani, a profesor Lapaš je bio online.

Disertaciju je mentorirala prof. dr. sc. Mira Lulić, a zanimljivo je da je to drugo mentoriranje kolegice Rešetar Čulo. Naime, kolegica Rešetar Čulo je uspješno diplomirala i na našem Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ljudska prava. Dr. sc. Rešetar Čulo iznimno kvalitetna i talentirana mlada znanstvenica, koja uz svoj redovni rad na pravnim poslovima u Hrvatskom zavodu za osiguranje, velik dio svog profesionalnog rada i napretka posvećuje znanstvenom istraživanju. Iskeno čestitamo kolegici Rešetar Čulo i želimo joj još puno znanstvenih i drugih profesionalnih uspjeha!

Read More


Obrana specijalističkog završnog rada kolegice Starčević


 

Kolegica Danijela Starčević uspješno je 20. srpnja 2020. godine obranila svoj specijaistički završni rad na našem Poslijediplomskom specijalističkom studiju Ljudska prava pred povjerenstvom: prof. dr. sc.. Mira Lulić, predsjednica, doc. dr. sc. Davor Muhvić, član, i prof. dr. sc. Mario Vinković, mentor i član. Tema njenog završnog rada nosi naslov: Diskriminacija osoba s invaliditetom pri zapošljavanju i radu u Republici Hrvatskoj. Kolegica Starčević radi na radnom mjestu voditeljice Odsjeka za rad, zdravstvo, socijalnu skrb i demografiju, a njeno poslijediplomsko obrazovanje i diploma važan su dokaz koliko vjeruje u cijeloživotno obrazovanje i koliko je zainteresirana u profesionalnom smislu za problematiku jedne od najranjivijih grupa u društvu. Čestitamo kolegici Starčević i želimo svako dobro u daljnjem životu i radu! 

Read More


Prva online obrana diplomskog rada kolege Srba


Zbog pandemije korona virusa te sustavnog i pažljivog prebacivanja na online rad na Katedri za međunarodno javno i privatno pravo, 7. srpnja 2020. godine održana je i prva obrana diplomskog rada iz međunarodnog prava. Naime,    kolega Domagoj Srb uspješno je obranio diplomski rad s aktualnom ljudskopravaškom temom: Diskriminacija na temelju imovnog stanja. Obrana je trajala cca sat vremena, pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Mira Lulić, prof. dr. sc. Mario Vinković i doc. dr. sc. Davor Muhvić. Čestitamo kolegi Srbu na uspješnoj obrani i želimo mu svako dobro u daljnjem životu i profesionalnom radu!
Host a g(h)ost: kolegica Helga Špadine i kolegica Ivana Radačić


Ovaj tjedan imali smo dva gostovanja u okviru našeg serijala HOST A G/h/OST. Prva gošća bila je kolegica doc. dr. sc. Helga Špadina, s Pravnog fakulteta Osijek i naša profesorica na PSS-u Ljudska prava, koja je sa studentima podijelila svoja iskustva rada u međunarodnim organizacijama i to cijelo jedno desetljeće. Studenti su postavljali brojna pitanja, zainteresirani i zaintrigirani da i sami danas-sutra svoju karijeru započnu radom za međunarodne organizacije. Kolegica Špadina dala im je dragocjene informacije kako trebaju već sad graditi svoj životopis, na što da posebno obrate pažnju, u koje segmente svog obrazovanja da posebno ulažu itd. Iako se sad studentima II. godine diploma čini daleko, brzo će doći vrijeme kada će se naći na tržištu rada, kada će trebati biti konkurenti i istaknuti se u odnosu na druge potencijalne kandidate za radna mjesta. Zato u svoj životopis treba početi ulagati od danas. Neke od načina kako biti danas-sutra konkurentan na tržištu rada s nama je podijelila kolegica Špadina. 

 

Druga gošća bile je kolegica dr. sc. Ivana Radačić, znanstvenica s Instituta Ivo Pilar, koja je održala predavanje o pravima žena i izazovima njihove zaštite na međunarodnoj razini i u RH. Iako smo bili vremenski ograničeni, a tema je ogromna, iz pitanja studenata II. godin bilo je jasno da ih ova tema zanima i da su senzibilizirani za ovu problematiku. Profesorica Radačić također predaje na našem PSS-u Ljudska prava, a važno je napomenuti da je studentima bilo zanimjivo čuti i o iskustvima koje je stekla u radu za Ujedinjene narode, točnije u Radnoj skupini o diskriminaciji žena i djevojčica. 

Bile je puno pitanja i za jednu i za drugu gošću i, vjerujemo, da su i naše gošće i naši studenti bili zadovoljni onim što su čuli i naučili.
Host a g(h)ost - dvije gošće ovaj tjedan


Ovaj tjedan imat ćemo dvije gošće u okviru serijala HOST A G(h)OST. Prva gošća odlučila je biti tajnovita do utorka u 11h, kada ćete je vidjeti i imati prilike čuti kako funkcioniraju međunarodne organizacije koje se bave zaštitom ljudskih prava, koje su prednosti, a koje nedostaci karijere u UN-u, odnosno kako si studenti mogu otvoriti vrata prema međunarodnoj karijeri? Konačno, čut će kakav je bio put naše gošće od diplomiranja na Pravnom fakultetu do danas, od kojih je veći dio svog staža provela radeći u sustavu UN-a. Druga gošća, u četvrtak u 11h dolazi nam kolegica dr. sc. Ivana Radačić. Kolegica Radačić razgovarat će s našim studenticama i pravima i položaju žena danas te predstaviti svoj rad u Radnoj skupini UN-a o diskriminaciji žena i djevojčica kojoj predsjeda. Linkove na Zoom dvorane za oba predavanja možete naći na Merlinu (predmet Međunarodno pravo) ili, molimo, pošaljite mail i poslat ćemo vam link. Veselimo se izlaganjima!
Detaljne upute za online ispite


Obavještavamo redovne i izvanredne studente koji planiraju izlaziti na ispit iz Međunarodnog prava (i naših drugih predmeta) u predstojećim ispitnim rokovima da smo objavili detaljne upute o načinu održavanja online ispita. Za pregled uputa kliknite ovdje .
Serijal HOST A G(h)OST


  Novi serijal HOST A G(h)OST je serija virtualnih predavanja u okviru kojih ćemo ugostiti pametne, vrijedne, uspješne i važne osobe ili grupe osoba koji su aktivni i bave se međunorodnopravnim temama. Serijal je osmišljen prvenstveno za studente koji uče i zanima ih međunarodno pravo. Odakle naziv? Naslov nam je pomogla osmisliti prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić s Ekonomskog fakulteta, naša profesorica na PSS-u Ljudska prava. Zgodna igra riječi, kombinacija hrvatskog i engleskog jezika. "Gosta" ćemo ugostiti u našoj online-dvorani, a kako smo svi u virtualnom svijetu, na neki smo način i "ghosts" u odnosu na stvarni svijet i naše dvorane u Radićevoj.

Serijal je zamišljen za naše studente II. godine Integriranog studija, studente na Modulu međunarodnog prava, ali i naše poslijediplomce s PSS-a Ljudska prava i doktorande koje mentoriramo iz međunarodnog prava. Velik je interes i drugih studenata Pravnog fakulteta Osijek. Na prvom su predavanju bili i studenti Socijalnog rada, Stručnog studija i Javne uprave našeg Fakulteta, što nam je posebno drago. I oni su dobrodošli na naša predavanja. Konačno, na predavanja zovemo i naše profesore, tako da je raspon pitanja i tema - širok. Pitanja možete postaviti na kraju izlaganja usmeno, da se uključite u razgovor ili pisanim putem - slanjem poruke na Chat. Poruke možete slati da svi vide ili da vidi samo jedna osoba (pr. moderator). Jedini je uvjet da svi morate imati uključene kamere da vas vidimo. Pokušavamo maksimalno stvoriti što sličniju atmosferu stvarnom svijetu. Linkovi na Zoom dvoranu su na Merlinu. Možete ih zatražiti i mailom ako ne koristite Merlin.  

Ukoliko imate i sami prijedloga, pošaljite nam mail ili poruku na Merlinu, rado ćemo organizirati i ugostiti kolegice i kolege koje se bave temama iz međunarodnog prava, a koje bi kao studenti rado čuli. Razmislite i predložite! U virtualnom svijetu granice su puno slabije nego u realnom, iskoristimo to, pridružite nam se u kreiranju ovog serijala!
Host a g(h)ost - Mario Oreški


U četvrtak,  14. svibnja u 11h u našoj Zoom dvorani, a u okviru našeg serijala HOST A G(h)OST, naš je novi predavač kolega Mario Oreški, karijerni diplomat, zaposlen u Ministarstvu vanjskih i eurospkih poslova od 2002. godine do danas. Od 2003. do 2009. bio je na mandatu u Generalnom konzulatu RH u Milanu i od 2009. do 2013. na mandatu u Veleposlanstvu RH u Rimu. Od 2013. do danas radi u Upravi za međunarodnopravne poslove, MVEP-a. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu s temom „Diplomatski azil“  te završio Poslijediplomski sveučilišni studij na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, gdje je obranio specijalistički rad na temu „Tehnike diplomatskog pregovaranja prilikom sklapanja ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske“. Također je doktorand na Pravnom fakultetu Osijek, modul Međunarodno pravo. Kolega Oreški dat će vam uvodno informacije općenito o diplomaciju, što ulazi, a što n e ulazi u diplomaciju, kakav je profil "idealnog diplomate", što smatramo pod konceptom diplomacije te kako radi i funkcionira MVEP RH i diplomatsko-konzularna predstavništva. Ako među vama ima onih koji bi željeli danas-sutra raditi u diplomaciji, kolega Oreški će vas detaljno uputiti u kojem smjeru trebate ići, kako se obrazovati, kako se provodi selekcija kandidata za diplomaciju itd. Na kraju ćemo organizirati raspravu i razgovor, uključite se s pitanjima kao i do sada. 

Mjesto je uobičajeno - naša Zoom dvorana, vrijeme četvrtak, 14. svibnja u 11h. Izlaganje je moderirano, pitanja postavljate pisano ili usmeno na kraju izlaganja. Hvala i vidimo se na Zoomu! Više o predavanju - kliknite, molim, na naslov vijesti.

Read More


Host a g(h)ost - Ekipa iz Crvenog križa


Naša HOST A G/h/OST serija ide dalje! Dogovorena su i dogovaramo nova virtualna predavanja s kvalitetnim, važnim, uspješnim i zanimljivim osobama, aktivnim na području međunarodnog prava. Nakon Pučke pravobraniteljice, Lore Vidović, u goste nam dolazi, kako sam je nazvala, "Ekipa iz osječkog Crvenog križa". Katedra međunarodnog prava godinama surađuje s kolegicama i kolegama iz osječkog Crvenog križa, uvijek smo od njih puno toga naučili, kako u njihovim prostorima gdje bi nas srdačno dočekali ili kada bi kolege došli na naš Fakultet i bili naši gosti u dvoranama u Radićevoj. Kolege iz Crvenog križa jesu jaka "ekipa", ali toliko dobro surađujemo s njima da ih smatramo i "našom ekipom".  Zato u pozivu i je riječ - ekipa. Unatoč teškim vremenima u kojima djelatnici Crvenog križa imaju vrlo ozbiljne, zahtjevne i stresne obveze, našli su dobre volje i odazvali se na naš poziv da nam budu virtualni gosti. Uspjeli su izdvojiti dio svog dragocjenog vremena da upoznaju i informiraju naše studente o svojim aktivnostima, posebno u doba korone, i na tome im iskreno zahvaljujemo.

 

Datum i sat su dogovovoreni: utorak, 12. svibnja 2020. u 12h. Mjesto je uobičajeno - naša Zoom dvorana. Predviđeno trajanje 45 minuta izlaganja plus pitanja. Izlaganje je moderirano, pitanja postavljate pisano ili usmeno na kraju izlaganja.  Više o predavanju na linku ovdje...

 

 
Host a g(h)ost - Lora Vidović


Za naše studente II. godine Pravnog fakulteta Osijek organizirali smo online predavanje Pučke pravobraniteljice Lore Vidović u utorak, 5. svibnja 2020. u 12h na Zoom-u. S kolegicom VIdović godinama kvalitetno i intenzivno surađujemo na različite načine. A sada je, u ovo doba korone, došlo vrijeme i da se nalazimo u virtualnoj dvorani, a ne u dvoranama u Radićevoj. Kolegica Vidović upoznat će studente II. godine Pravnog fakulteta u okviru predmeta Međunarodno pravo s radom Ureda, zatim ćemo porazgovarati o nedavno objavljenim najnovijim Izvješćem Pučke pravobraniteljice za 2019. godinu i čuti detalje vezane uz kršenja ljudskih prava u RH. Imat ćemo prilike čuti na što se građani RH najviše pritužuju, koje su skupine ljudi najugroženije, koliko je puta prijavljena diskriminacija i na kojim područjima najčešće, kakva je (sudska) zaštita od diskriminacije, koja je razina kršenja prava u radnom pravu i pri zapošljavanju, u kojoj se mjeri krše prava starijih osoba, koja je razina slobode govora u RH i druge aktualne ljudskopravaške teme u RH. Konačno, od Pučke pravobraniteljice imat ćemo prilike čuti i kakva je situacija u pogledu (kršenja) ljudskih prava od početka pandemije korona virusa do danas u RH.

Pozivamo i vas, naše poslijediplomce da nam se pridružite. Jedino što trebate imati je Zoom account da vidimo vaše ime i prezime te uključenu kameru (na mobitelu ili na kompjutoru/laptopu). Pitanja ćete moći postavljati usmeno ili pisano, porukom na Zoomu.  
Posjet Uredu pučke pravobraniteljice i Uredu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova


 

Dana 6. prosinca 2018. polaznici Međunarodnopravnog modula i ostali zainteresirani studenti Pravnog fakulteta Osijek, uključujući i polaznike našeg Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava su u organizaciji Katedre međunarodnog prava posjetili Ured pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske u Zagrebu i Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske u Zagrebu. Za više informacija i fotografije kliknite naslov članka.

 

Read More


Predavanje zamjenice pravobraniteljice za osobe s invaliditetom RH


 

Dana 28. studenog 2018. u prostorijama Pravnog fakulteta Osijek (dvorana 2/13) predavanje je održala Mira Pekeč Knežević, zamjenica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske. Predavanje je održano u organizaciji Katedre međunarodnog prava, a u sklopu aktivnosti na predmetu Međunarodna zaštita ljudskih prava. Za više informacija i fotografije kliknite naslov članka.

 

Read More


Studenti MP modula na otvaranju POSI Ureda


 

Obavještavamo polaznike Modula da smo organizirali odlazak na svečano otvaranje i predstavljanje prvog Područnog ureda institucije Pravobranitelja za osobe s invaliditetom za područje Slavonije, Baranje i Srijema koje će se održati u ponedjeljak, 5. studenog 2018. godine u 11 sati u hotelu Osijek, dvorana Javor, Šamačka 4, Osijek. Na predstavljanju Ureda bit će dostupna potpisna lista. Dolaskom i potpisom na listu polaznici Modula ostvarit će dodatne bodove u sklopu predmeta Međunarodna zaštita ljudskih prava. U srijedu, 7. studenog nastavljamo s predavanjima prema rasporedu dok u četvrtak, 8. studenog neće biti predavanja.
 
MP modul: Posjet Gradskom društvu Crvenog križa Osijek


 

U četvrtak, 18. listopada 2018. u 10h organiziran je odlazak na predavanja u Gradskom društvu Crvenog križa Osijek ( https://www.crvenikrizosijek.hr/ ), Šetalište Petra Preradovića 6. Studente ćemo čekati ispred zgrade u Radićevoj 13, 10-ak minuta prije početka predavanja pa se možemo zajedno prošetati do zgrade. Ili se u 10h možemo naći u samim prostorijama Crvenog križa. Predavanje će biti organizirano u okviru obveznog kolegija na V. godini studija "Međunarodna zaštita ljudskih prava". Studenti će imati prilike saznati niz informacija o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i njihovom djelovanju u RH i svijetu. 

 

Read More


Posjet polaznika Međunarodnopravnog modula Područnom uredu Pučke pravobraniteljice u Osijeku


U srijedu, 23. studenog 2016. studenti Međunarodnopravnog modula na V. godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, posjetili su u sklopu predmeta Međunarodna zaštita ljudskih prava Područni ured Pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske u Osijeku. Za više informacija i fotografija kliknite na naslov članka.

 

Read More


Posjet polaznika Međunarodnopravnog modula Gradskom društvu Crvenog križa Osijek


 

U srijedu, 16. studenog 2016. godine studenti Međunarodnopravnog modula imali su organizirano predavanje u okviru predmeta Međunarodna zaštita ljudskih prava u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Osijek o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Za više informacija i fotografija kliknite naslov članka.

 

Read More


Nastava na Međunarodnopravnom modulu


 

Nastava na Međunarodnopravnom modulu je dinamična i uredno se odvija na više lokacija - u kabinetu, informatičkoj učinioci, knjižnici, a planiramo i odlaske izvan zgrade Fakulteta. Prva posjeta naših "modulaša" je odlazak u Crveni križ Osijek tijekom ovog tjedna, a onda i u Područni ured Pučkog pravobranitelja RH u Osijeku. Istražuju se nove međunarodnopravne teme, uče se vještine pretraživanja baza podataka i akademskog pisanja, studente se priprema za diplomu i izlazak na tržište rada. Također ih pokušavamo umrežiti s drugim, zaposlenim kolegicama i kolegama koji se bave ljudskopravaškim i drugim sličnim međunarodnopravnim temama, bar na ovoj lokalnoj razini. 

 

 

Read More


Tim Pravnog fakulteta u Osijeku sudjelovao na moot court natjecanju u Sarajevu


 

Tim Pravnog fakulteta u Osijeku u sastavu Zrinka Gugić, Tomislav Metelko i Tomislav Nedić, pod voditeljstvom asistenta Davora Muhvića, uspješno je sudjelovao na međunarodnom moot court natjecanju iz međunarodnog humanitarnog prava održanom 22.-25. studenog 2012. godine u Sarajevu. Natjecanje je održano u organizaciji ureda Međunarodnog odbora Crvenog križa u Sarajevu uz supokroviteljstvo tamošnjeg švicarskog veleposlanstva, a uz tim našeg Fakulteta te Pravnog fakulteta u Rijeci sudjelovali su i timovi iz Češke, Poljske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije, Rumunjske i Turske. Ovu vijest objavio je i niz Internet portala. Za više klikni naslov članka.

 
Read More


Nulta tolerancije za nasilje nad djecom


 

Iz tiskare je izašao još jedan u niz plakata koje izrađuju studenti Pravnog fakulteta Osijek pod vodstvom prof. dr. sc. Mire Lulić. Tema ovogodišnjeg plakata je "Nulta tolerancije za nasilje nad djecom", a studenti i javnost ga mogu pogledati u potkrovlju Radićeve 13, gdje su izloženi i ostali plakati. U izradi plakata sudjelovali su (abecednim redom) Dejan Bosanac, Katarina Garma, Matea Jakopović, Tatjana Maričić, Matea Mišković, Leona Kuprešak, Tomislav Nedić, Merima Šakrak i Tomislav Metelko.

 

 

 

Read More


Novi website PSS-a Ljudska prava


 

Prof. dr. sc. Mira Lulić izradila je nove web-stranice Poslijediplomskog specijalističkog studija Ljudska prava koje možete pogledati ovdje. Na stranicma možete saznati sve informacije vezane uz Studij. Site će se redovno održavati, a ukoliko želite primati redovne obavijest o Studiju putem naše mailing liste javite se, molimo, na naš mail.

 

Read More


Zbirka studentskih radova


 

Ovih dana iz tiska izlazi knjiga "Zbirka studentskih radova Međunarodno-pravnog modula Pravnog fakulteta Osijek I.". Radi se o devet najbolje napisanih studentskih radova iz prošle akademske godine koji su po visokim kriterijima uređivačkog odbora odabrani za tisak u konkurenciji od četrnaest radova. Ideja je da se svake akademske godine tiska ovakva jedna zbirka radova, kako bi se nagradili vrijedni i ambiciozni studenti, ali i kako bi se budući studenti Međunarodnopravnog modula stimulirali na što veći angažman na petoj godini Studija.

Read More


Izloženi plakati studenata


 

U potkrovlju zgrade u Radićevoj 13 izložena su dva nova plakata koja su izradili studenti III. godine u ovoj akademskoj godini. Studenti su izradili plakate na temu Prava osoba s invaliditetom i Domorodačkim narodima u svijetu. Oba plakata su iznimno informativna, atraktivno izgledaju i imaju cilj senzibiliziranje javnosti za neke od gorućih problema današnjice. Čestitamo studentima koji su sudjelovali u njihovoj izradi, a ostale kolege pozivamo da ih pogledaju. 

 

 

 

Read More

Obavještavamo polaznike svih naših kolegija da će se upisi ocjena i usmeni dijelovi ispita prijavljenih na ispitni rok 15. lipnja 2022. održati u ponedjeljak, 20. lipnja 2022. po sljedećem rasporedu:

  • 9h: usmeni dio ispita iz Međunarodnog prava za studente koji polože pismeni dio ispita koji će se održati 15. lipnja 2022. u 11 sati;
  • 10h: upis ocjena iz Međunarodnog prava za studente koji su položili ispit preko kolokvija; usmeni dio ispita za studente koji su izlazili na kolokvij, a moraju još odgovarati dio gradiva ili žele odgovarati za višu ocjenu;
  • 10.45h: upis ocjena i usmeni ispit iz predmeta Međunarodnopravnog modula i predmeta Prava starijih osoba;
  • 11h: upis ocjena iz Seminara iz Međunarodnog prava.