logo pravos

Obavijesti u ak. god. 2017./2018.

Rezultati pismenog dijela ispita održanog 4. srpnja 2018.

 

Rezultate pismenog dijela ispita iz Međunarodnog prava (i Diplomatskog prava i diplomatske profesije) održanog 4. srpnja 2018. možete vidjeti klikom na naslov članka.

 

Upis ocjena - Seminar i kolokviji

 

Obavještavamo studente da će se upis ocjena iz Seminara održati u ponedjeljak, 18. lipnja 2018. u 11 sati (kabinet 65, Radićeva 13). Upis ocjena studentima koji su ispit iz Međunarodnog prava položili putem kolokvija održat će se isti dan u 11.30 sati. Studenti koji moraju ili žele još usmeno odgovarati to mogu učiniti nakon upisa ocjena ili u nekom drugom terminu u srpnju ili u rujnu prema dogovoru.

 

Rezultati pismenog dijela ispita održanog 15. lipnja 2018.

 

Rezultate pismenog dijela ispita iz Međunarodnog prava (i Diplomatskog prava i diplomatske profesije) održanog 15. lipnja 2018. možete vidjeti klikom na naslov članka.

 

Rezultati 3. kolokvija za redovne studente održanog 8. lipnja 2018.

 

Rezultate 3. kolokvija iz Međunarodnog prava za redovne studente održanog 8. lipnja 2018. možete vidjeti klikom na naslov članka.

 

Rezultati 3. kolokvija za izvanredne studente održanog 7. lipnja 2018.

 

Rezultate 3. kolokvija iz Međunarodnog prava za izvanredne studente održanog 7. lipnja 2018. možete vidjeti klikom na naslov članka.

 

Termini održavanja 3. kolokvija

 

3. kolokvij iz Međunarodnog prava održat će se: a) za redovne studente u petak, 8. lipnja 2018. u 13 sati (dvorana 2/13 - ako dvorana bude zauzeta, kolokvij će se održati u nekoj od slobodnih dvorana); b) za izvanredne studente u četvrtak, 7. lipnja 2018. u 16 sati (dvorana 5/17).

 

POTPISI ZA UREDNO ISPUNJENJE OBVEZA

 

Obavještavamo redovne studente polaznike predmeta Međunarodno pravo da će se potpisi za uredno ispunjenje obveza iz predmeta dijeliti i za 1. i za 2. grupu u četvrtak, 7. lipnja 2018. u 9 sati (dvorana 2/13).

 

Rezultati predroka za Seminarce održanog 29. svibnja 2018.

 

Rezultate predroka iz Međunarodnog prava za polaznike Seminara održanog 29. svibnja 2018. možete vidjeti klikom na naslov članka.

 

Termini održavanja 2. kolokvija

 

2. kolokvij iz Međunarodnog prava održat će se: a) za redovne studente u utorak, 15. svibnja 2018. u 11 sati (dvorana 2/13), i b) za izvanredne studente u četvrtak, 17. svibnja 2018. u 16 sati (dvorana 5/17).

 

Promjena termina predavanja za izvanredne studente

 

Obavještavamo izvanredne studente polaznike kolegija Međunarodno pravo da će se počevši od 8. ožujka 2018. nadalje predavanja za njih održavati četvrtkom od 16 sati (dvorana 5/17).

 

Predavanja iz Međunarodnog prava za redovne studente

 

Predavanja za redovne studente iz Međunarodnog prava u akad. god. 2017./18. održavaju se utorkom i četvrtkom, i to za studente čija prezimena počinju sa slovima A-K od 8 sati, a za studente čija prezimena počinju sa slovima L-Ž od 11 sati. Podsjećamo da su predavanja za redovne studente obvezna i molimo ih da se pridržavaju rasporeda predavanja.

 

Posjet polaznika Međunarodnopravnog modula Područnom uredu Pučke pravobraniteljice u Osijeku

U srijedu, 23. studenog 2016. studenti Međunarodnopravnog modula na V. godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, posjetili su u sklopu predmeta Međunarodna zaštita ljudskih prava Područni ured Pučke pravobraniteljice Republike Hrvatske u Osijeku. Za više informacija i fotografija kliknite na naslov članka.

 

Posjet polaznika Međunarodnopravnog modula Gradskom društvu Crvenog križa Osijek

 

U srijedu, 16. studenog 2016. godine studenti Međunarodnopravnog modula imali su organizirano predavanje u okviru predmeta Međunarodna zaštita ljudskih prava u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Osijek o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Za više informacija i fotografija kliknite naslov članka.

 

Nastava na Međunarodnopravnom modulu

 

Nastava na Međunarodnopravnom modulu je dinamična i uredno se odvija na više lokacija - u kabinetu, informatičkoj učinioci, knjižnici, a planiramo i odlaske izvan zgrade Fakulteta. Prva posjeta naših "modulaša" je odlazak u Crveni križ Osijek tijekom ovog tjedna, a onda i u Područni ured Pučkog pravobranitelja RH u Osijeku. Istražuju se nove međunarodnopravne teme, uče se vještine pretraživanja baza podataka i akademskog pisanja, studente se priprema za diplomu i izlazak na tržište rada. Također ih pokušavamo umrežiti s drugim, zaposlenim kolegicama i kolegama koji se bave ljudskopravaškim i drugim sličnim međunarodnopravnim temama, bar na ovoj lokalnoj razini.