logo pravos

Često postavljena pitanja

 

KONTAKT

Nisam dobio/la odgovor na poslani mail dva-tri dana?

Pokušajte ponovo, lijepo molimo. Vjerujemo da se radi o običnom propustu. Osim ako ste nam pitanje uputili s neslužbene ili anonimne e-mail adrese. Na upite s takvih mailova ne odgovaramo. Molimo studente da u službenoj komunikaciji koriste službene/fakultetske e-mail adrese iz kojih je jasno vidljivo ime i prezime.

 

KOLOKVIJ

Tko ima pravo izlaska na kolokvije?

Na kolokvije imaju pravo izaći redovni i izvanredni studenti upisani u II. godinu Studija, bez obzira jesu li upisani u tu godinu prvi puta ili su ponavljači. Na kolokvije nemaju pravo izaći studenti viših godina koji još nisu položili ispit Međunarodno pravo.

 

Izvanredni/a sam student/ica II. godine Studija, imam li pravo izlaska na kolokvije?

Da. Kolokviji za izvanredne studente održavaju se u istom tjednu kada i kolokviji za redovne studente. 

 

Ponavljač/ica sam II. godine Studija, imam li pravo izlaska na kolokvije?

Da. Na kolokvije imaju pravo izaći redoviti i izvanredni studenti upisani u II. godinu, bez obzira jesu li upisani u tu godinu prvi puta ili su ponavljači.


Student/ica sam treće godine (ili četvrte/pete godine ili apsolvent) Fakulteta, mogu li izaći na kolokvij s aktualnom generacijom?

Ne. Zbog velikog broja studenata, mogućnost izlazaka na kolokvij imaju samo redovni i izvanredni studenti II. godine. Kolokviji se daju svake akademske godine i redovnim i izvanrednim studentima, žao nam je što ste propustili priliku u vrijeme kada je to bilo predviđeno za Vašu generaciju.

 

Mogu li izaći na drugi kolokvij, ako sam dobio/la nedovoljan na prvom?

Toleriramo jedan negativno ocijenjen kolokvij, s tim da druga dva moraju biti pozitivna. Nadoknada dijela gradiva iz kolokvija kojeg student nije položio održat će se u dogovoru s predmetnim nastavnikom na kraju semestra.

 

Koja materija ulazi u pojedini kolokvij?

Koja poglavlja i od koje do koje stranice učite za pojedine kolokvije, molimo, pogledati ovdje.

 

ISPIT

Koju literaturu treba koristiti za pripremanje ispita iza Međunarodnog prava?

Sve informacije o literaturi možete pronaći na ovim stranicama, u knjižnici Pravnog fakulteta ili na oglasnoj ploči ispred kabineta 65, Radićeva 13/II.

 

Može li se ispit iz Međunarodnog prava pripremati po tuđim skriptama ili po power point prezentacijama?

Ne! Takav način učenja ne odobravamo i borimo se protiv takvog načina učenja i studiranja. Postoji službena literatura i molimo da se toga pridržavate. Više o osudi učenja iz skripti možete pročitati ovdje.

 

Smijem li izaći na usmeni dio ispita ukoliko nemam dovoljan broj bodova?

Prag za izlazak na usmeni ispit je 15 bodova (od 25). 

 

Postoji li mogućnost da mi se odmah poslije pismenog dijela ispita ispravi test ako sam putnik?

Zbog jako velikog broja studenata putnika nismo u stanju udovoljiti zamolbama ovakve vrste.

 

Kada mogu pogledati svoj ispravljeni i ocjenjeni pisani test? 

Možete ga pogledati poslije usmenog dijela ispita ili na konzultacijama (ponedjeljak od 10  do 12h).

 

Što sam trebao odgovoriti na ovo pitanje?

Molimo studente da prije nego što dođu ispitivati o točnim odgovorima na pitanja iz pisanog dijela testa koja nisu znali odgovoriti prvo sami pokušaju naći u službenoj literaturi. Molimo ih da odgovore ne traže u razno-raznim skriptama, jer ih tamo neće naći. U pravilu su upravo studenti koji uče isključivo po skriptama zbunjeni pitanjima i ne znaju (naći) odgovore, a još ih manje onda mogu naći u knjigama. Studente koji ne znaju što su trebali na neko pitanje odgovoriti prvo upitamo gdje su u knjigama tražili odgovore da ih nisu uspjeli naći?

 

SEMINAR

Izvanredni/a sam student/ica i upisala sam seminar iz Međunarodnog prava. Kome da se javim za izbor teme seminarskog rada?

Molimo da se javite doc. dr. sc. Davoru Muhviću koji će Vam odrediti temu i objasniti proceduru kolokviranja, budući da za izvanredne studente nema seminarske nastave.