logo pravos

Ispitni rokovi

Ispitni rokovi u akademskoj godini 2018./2019.

07.12.2018.
18.01.2019.
08. i 22.02.2019.
12.04.2019.
10.05.2019.
14.06.2019.
01.07.2019.
06. i 20.09.2019.

Datumi ispitnih rokova su isti za predmete Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Međunarodno pravo, Međunarodna zaštita ljudskih prava i Diplomatsko pravo i diplomatska profesija, kao i za predmet Stručnog upravnog studija Diplomatsko i konzularno pravo.