logo pravos

Ispitni rokovi

Ispitni rokovi u akademskoj godini 2021./2022.

03.12.2021.
14.01.2022.
04.02.2022.
18.02.2022.
08.04.2022.
06.05.2022.
15.06.2022.
29.06.2022.
09.09.2022.
23.09.2022.

Datumi ispitnih rokova su isti za predmete Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo - Međunarodno pravo, Međunarodna zaštita ljudskih prava i Diplomatsko pravo i diplomatska profesija, kao i za predmet Stručnog upravnog studija Diplomatsko i konzularno pravo.