logo pravos

Ispitni rokovi

Ispitni rokovi u akademskoj godini 2016./2017.

02.12.2016.

20.01.2017.

10.02. i 24.02.2017.

07.04.2017.

19.05.2017.

16.06. i 10.07.2017.

08.09. i 22.09.2017.

Datumi ispitnih rokova su isti za predmete Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Međunarodno pravo, Međunarodna zaštita ljudskih prava i Diplomatsko pravo i diplomatska profesija, kao i za predmet Stručnog upravnog studija Diplomatsko i konzularno pravo.