logo pravos

Obavijesti u ak. god. 2021./22.

Host a g(h)ost: Marijo Rošić (Europol)

Posted by Prof. dr. sc. Mira Lulić on 06/05/2022
Obavijesti u ak. god. 2021./22. >>

U četvrtak, 5. svibnja 2022. kolega Marijo Rošić, voditelj Ureda časnika za vezu pri Europolu (Den Haag, Nizozemska) održao je našim studentima II. godine Integriranog studija predavanje o Europolu. Predavanje je održano u hibridnom obliku (online/uživo) i to u okviru predmeta Međunarodno pravo, a moderirala ga je prof. dr. sc. Mira Lulić. Kolega Rošić diplomirao je na Visokoj policijskoj školi i Pravnom fakultetu u Zagrebu, završio je i poslijediplomski studij u Njemačkoj, a doktorand je na Doktorskom studiju Pravnog fakulteta Osijek. Europol je agencija EU-a unutar koje države surađuju kako bi se, primarno, borile protiv kriminala. Kao najveće prijetnje sigurnosti građana EU-a navedeni su: terorizam, trgovanje drogom, pranje novaca, organiziranja prijevara, krivotvorenje eura, kibernetički kriminal i krijumčarenje ljudi.

Studenti su na vrlo informativnom predavanju saznali kako je Europol osnovan, koji mu je ustroj, djelokrug poslova, nadležnosti, kakva su iskustva Hrvatske u suradnji s Europolom, ali i neka aktualna pitanja o Europolu i krizi u Ukrajini. Čuli smo brojne zanimljive i intrigantne podatke iz rada Europola, a bilo je i podatka koji su, zaista, zabrinjavajući vezano uz općenito organizirani kriminal, trgovinu drogom, oružjem, ljudima i druga teška kaznena djela. Predavanje je trajalo nešto više od sat vremena. Studenti su postavljali još toliko vremena brojna pitanja našem gostu. Kolega Rošić održao je kvalitetno, aktualno, interaktivno i zanimljivo predavanje s puno intrigantnih informacija, a naši su studenti izvrsno reagirali i bili potaknuti na brojna pitanja i razmišljanja. Više...

 

 

 

Last changed: 06/05/2022 at 08:11

Back to Overview

Obavještavamo polaznike svih naših kolegija da će se upisi ocjena i usmeni dijelovi ispita prijavljenih na ispitni rok 15. lipnja 2022. održati u ponedjeljak, 20. lipnja 2022. po sljedećem rasporedu:

  • 9h: usmeni dio ispita iz Međunarodnog prava za studente koji polože pismeni dio ispita koji će se održati 15. lipnja 2022. u 11 sati;
  • 10h: upis ocjena iz Međunarodnog prava za studente koji su položili ispit preko kolokvija; usmeni dio ispita za studente koji su izlazili na kolokvij, a moraju još odgovarati dio gradiva ili žele odgovarati za višu ocjenu;
  • 10.45h: upis ocjena i usmeni ispit iz predmeta Međunarodnopravnog modula i predmeta Prava starijih osoba;
  • 11h: upis ocjena iz Seminara iz Međunarodnog prava.