logo pravos

Obavijesti u ak. god. 2021./22.

Zbirka studentskih radova

Posted by Prof. dr. sc. Mira Lulić on 15/09/2011
Obavijesti u ak. god. 2021./22. >>

 

Ovih dana iz tiska izlazi knjiga "Zbirka studentskih radova Međunarodno-pravnog modula Pravnog fakulteta Osijek I.". Radi se o devet najbolje napisanih studentskih radova iz prošle akademske godine koji su po visokim kriterijima uređivačkog odbora odabrani za tisak u konkurenciji od četrnaest radova. Ideja je da se svake akademske godine tiska ovakva jedna zbirka radova, kako bi se nagradili vrijedni i ambiciozni studenti, ali i kako bi se budući studenti Međunarodnopravnog modula stimulirali na što veći angažman na petoj godini Studija.

 

Last changed: 10/10/2016 at 07:01

Back to Overview

Obavještavamo polaznike svih naših kolegija da će se upisi ocjena i usmeni dijelovi ispita prijavljenih na ispitni rok 15. lipnja 2022. održati u ponedjeljak, 20. lipnja 2022. po sljedećem rasporedu:

  • 9h: usmeni dio ispita iz Međunarodnog prava za studente koji polože pismeni dio ispita koji će se održati 15. lipnja 2022. u 11 sati;
  • 10h: upis ocjena iz Međunarodnog prava za studente koji su položili ispit preko kolokvija; usmeni dio ispita za studente koji su izlazili na kolokvij, a moraju još odgovarati dio gradiva ili žele odgovarati za višu ocjenu;
  • 10.45h: upis ocjena i usmeni ispit iz predmeta Međunarodnopravnog modula i predmeta Prava starijih osoba;
  • 11h: upis ocjena iz Seminara iz Međunarodnog prava.