logo pravos

Međunarodnopravni modul na V. godini Studija

 

OBVEZATNI PREDMETI:

1. Međunarodna zaštita ljudskih prava (nositelj: prof. dr. sc. Lulić, izv. prof. dr. sc. Davor Muhvić)
2. Diplomatsko pravo i diplomatska profesija (nositelj: prof. dr. sc. Lulić, izv. prof. dr. sc. Davor Muhvić)
3. Antidiskriminacijsko pravo (nositelj: prof. dr. sc. Mira Lulić, prof. dr. sc. Mario Vinković)

 

Na Pravnom fakultetu u Osijeku, u skladu s Bolonjskim procesom, na petoj godini studija predviđeno je «grananje» pravnog studija na module. Uz prvotno prihvaćena četiri modula (građanskopravni, trgovačkopravni, ustavno-upravnopravni te kaznenopravni) osjećala se potreba formirati i novi  posebni modul – međunarodno pravo. Međunarodno (javno) pravo obvezatni je predmet na prve četiri godine temeljnog studija i nije bio obuhvaćen niti jednim od prvotno usvojenih modula. U današnje suvremeno doba globalizacija je snažno utjecala na porast važnosti međunarodnog prava, ali i na složenost međunarodnopravnih tema. Čitav je niz pravnih fakulteta i škola brzo reagirao na potrebe dodatnog obrazovanja studenata u smjeru međunarodnog prava. Naime, zbog rapidno pojačanog interesa za ovu pravnu granu obrazovne su institucije uvele dodatne programe i predmete. Osim toga, u hrvatskoj se i teoriji i praksi, kao i u političkom i društvenom životu države, konzistentno poziva na važnost međunarodnog prava. Poštovanje međunarodnih standarda i normi ulazi u temelje hrvatskog društva, vrijednosti i ciljeva stoga bi i naši studenti trebali biti ozbiljno i sustavno educirani u tom smjeru. Dodatni međunarodnopravni predmeti važan su dio pravnog obrazovanja i moraju pronaći svoje mjesto u curriculumu svakog ambicioznog pravnog fakulteta.

Čitav je niz razloga za uvođenje ovog modula i kontinuirano međunarodnopravno obrazovanje naših studenata. U prvom redu velik je interes studenata za međunarodnopravne teme, naročito uzimajući u obzir izraziti interes studenata za obrađivanje međunarodnog prava u seminarskim i diplomskim radovima. Međunarodnopravni predmeti nisu dio niti jednog od postojećih modula kao obvezatni predmeti. Studenti koji su imali interes za međunarodno pravo ranije nisu bili u poziciji birati čak ni postojeće izborne predmete iz područja međunarodnog prava jer su, logično, birali izborne predmete vezane uz modul koji su izabrali.Studenti koji se odluče za Međunarodnopravni modul i predmete koji su vezani uz međunarodno pravo steći će sposobnosti i znanja koja su im neophodna da bi analizirali i interpretirali međunarodne izvore, literaturu, case studies te istraživali teme vezane za međunarodno pravo. Naglasak će se staviti na sustavno obrazovanje i obučavanje o važnim pravnim doktrinama međunarodnog prava, međunarodnim organizacijama, posebno Ujedinjenim narodima, diplomatskom pravu, međunarodnom kaznenom pravu, ljudskim pravima i mehanizmima njihove primjene, međunarodnom ekonomskom pravu, rješavanju sporova na međudržavnoj razini, globalnoj vladavini i općenito najnovijem razvoju međunarodnog prava.

Među studentima će se razvijati kritičko razmišljanje i orijentacija, otkrivanje novih izazova i potencijala međunarodnog prava, kao i multidisciplinarne analize problema suvremene međunarodne zajednice. Studenti će dobiti napredne vještine i kvalifikacije za kritičke međunarodnopravne analize. Gradnjom općeg znanja koje će se steći tijekom zajedničkih obvezatnih predmeta u kombinaciji s izbornim predmetima iz međunarodnog prava dobit će se dubinsko obrazovanje o pravnoj regulaciji međunarodnog prava.