logo pravos

Predavanja iz predmeta Međunarodno pravo

Ova stranica odnosi se na predavanja iz predmeta Međunarodno pravo na II. godini Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo, za informacije o predmetima Međunarodnopravnog modula na V. godini navedenog Studija vidi ovdje .

 

Općenito o predmetu Međunarodno pravo

Međunarodno pravo je obvezni predmet IV. semestra (II. godina) Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo na Pravnom fakultetu Osijek.  Redovni studenti imaju predavanja dva puta tjedno, ponedjeljkom i utorkom po tri školska sata. Izvanredni studenti imaju predavanja jednom tjedno, tri školska sata.

Predmet Međunarodno pravo predaje se kao obvezatni predmet na pravnim fakultetima diljem svijeta. Jedno je od najambicioznijih pravnih grana za kojim postoji veliki interes znanstvene, ali i šire javnosti. Sva su predavanja rađena u power pointu, kako bi se što više prilagodili suvremenim tendencijama i studente čim više zainteresirali za predmet. U svim predavanjima posebna se pažnja posvećuje primjerima iz prakse.

Predmet Međunarodno pravo na Pravnom fakultetu Osijek nosi 8 ECTS bodova.

 

Sve teme predavanja iz predmeta Međunarodno pravo

UVOD
Pojam i pravna priroda međunarodnog prava
Izvori međunarodnog prava
Kodifikacija međunarodnog prava
Povijest

SUBJEKTI MEĐUNARODNOG PRAVA
Općenito o subjektima
Država kao subjekt
Temeljna prava država
Priznanje države i vlade
Složene države
Trajna neutralnost
Ovisna područja
Sveta stolica i Država Vatikanskog Grada
Međunarodne organizacije
Pojedinac u međunarodnom pravu

OBJEKTI MEĐUNARODNOG PRAVA
Općenito
Državno područje
Granice
Rijeke
Zračni prostor i svemir
Sukcesija
SlužnostiMORE, MORSKO DNO i PODMORJE
Uvod
Unutarnje morske vode
Teritorijalno more
Arhipelaške vode
Vanjski morski pojas
Epikontinentalni pojas
Gospodarski pojas
Otvoreno more
Slobode otvorenog mora
Tjesnaci
Prokopi
Piranski zaljev i razgraničenje RH na moru

POJEDINAC U MEĐUNARODNOM PRAVU
Državljani i stranci
Međunarodna zaštita čovjeka
Međunarodna zaštita manjina
Kaznena odgovornost pojedinca i međunarodno kazneno sudovanje

ORGANI VANJSKOG ZASTUPANJA
Organi vanjskog zastupanja
Diplomatski zastupnici
Privilegije i imuniteti
Konzuli

MEĐUNARODNO PRAVO UGOVORA
Pravni poslovi uopće
Međunarodni ugovori (djelovanje, postanak, prestanak)
Međunarodni protupravni čini

UJEDINJENI NARODI

Općenito o UN-u
Organi UN-a


SPECIJALIZIRANE USTANOVE I OSTALE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE
Međunarodna organizacija rada
Organizacija UN-a za prosvjetu, znanost i kulturu
Svjetska zdravstvena organizacija
Ostale specijalizirane ustanove i međunarodne organizacije

MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA
Sredstva za mirno rješavanje sporova
Osiguranje mira prema Povelji UN-a
Kolektivne mjere
Mirovne operacije

Međunarodno proturavni čini
Samopomoć

PRAVO ORUŽANIH SUKOBA
Pojam i izvori prava oružanih sukoba
Ratište
Osobe koje sudjeluju u oružanom sukobu
Ograničenja u vođenju neprijateljstava
Zaštita ranjenika, bolesnika, zarobljenika i civilnog pučanstva
Ratna okupacija
Neutralnost