logo pravos

Sveučilišni specijalistički studij Ljudska prava

 

Postanite sveučilišni/a specijalist/ica za ljudska prava

Pogledajte službene web-stranice Sveučilišnog specijalističkog studija Ljudska prava

Brojni su razlozi za posebno cjeloživotno sveučilišno obrazovanje i višu razinu stručnosti u području ljudskih prava. Bavljenje pitanjima ljudskih prava u globaliziranom svijetu zahtijeva specifična znanja i sposobnosti. Poznavanje propisa o zaštiti ljudskih prava nameću se svima onima koji na bilo koji način imaju u zadatku brigu za prava i slobode čovjeka, a takvih je puno. Problem je što se ljudska prava ne izučavaju sustavno na sveučilištima u Republici Hrvatskoj. Naime, tijekom dugogodišnjeg rada na Pravnom fakultetu primijećen je osjetan manjak kadrova koji posjeduju specijalistička znanja iz ljudskih prava u akademskim krugovima, institucijama državne uprave, posebno zaposlenim u Ministarstvu  pravosuđa, Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija, Ministarstvu regionalne i lokalne samouprave, Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, poliklinikama za zaštitu djece, pravosuđu, javnim službama Republike Hrvatske, pravnicima koji rade s međunarodnim i europskim institucijama, sucima, odvjetnicima, zaposlenim u nevladinim organizacijama za zaštitu ljudskih prava, odnosno organizacijama civilnog društva, dobrotvornim ustanovama, raznim «grupama za pritiske», kampanjama i slično.

 

Pravnici i drugi stručnjaci u Hrvatskoj jednostavno će morati proći proces posebnih specijalizacija na određenim područjima kako bi što stručnije mogli reagirati na izazove koje im donosi globalizacija, uključivanje u europske integracije i svjetska kretanje, ali i konkurirati stručnjacima u inozemstvu koji su taj proces dodatnog obrazovanja već uspješno završili. Ljudska prava i njihova zaštita od iznimne su važnosti za svaku demokratsku državu svijeta pa tako i za našu.

Na tržištu rada izuzetno porasla potreba za stručnjacima iz područje zaštite, promicanja i poštovanja ljudskih prava. Promoviranje i zaštita ljudskih prava ne uključuje samo obrazovanje i istraživanje, već i čitav niz drugih aktivnosti: marketing, odnose s javnošću, financiranje, fondove, administraciju, lobiranje itd.

 

Karijera u ljudskim pravima stručnjaka u inozemstvu odavno nije više samo izbor idealista i boraca volontera za bolji život ugroženih pojedinaca i grupa, već je postala i unosan posao. Područje ljudskih prava jedno je od važnih područja zapošljavanja u zapadnim državama, a "zaštita ljudskih prava" postala je jasno diferencirana profesija. Tako su ljudska prava postala i iznimno kompetitivna na tržištu rada. Što je veći interes za zapošljavanje u ovom sektoru, jača i konkurencija pa stručnjaci kontinuirano moraju ulagati u svoje cijeloživotno obrazovanje. Stručnjaci u zapadnim državama već odavno se mogu dodatno obrazovati s područja ljudskih prava, stoga i Republika Hrvatska treba čim prije pratiti ove trendove u obrazovanju.

Cilj je obrazovati polaznike da budu visokospecijalizirani u području ljudskih prava. Stalno usavršavanje postojećih znanja, sposobnosti i vještina obveza je i pravo svih nas, a ujedno je i svrha ovog Studija. Tim okupljenih profesora i predavača, obrazovanih na prestižnim domaćim i stranim visokoobrazovnim fakultetima, sveučilištima i institucijama, jamči visoko-kvalitetno istraživačko i profesionalno usavršavanje polaznika. Vrijednost ovog studija njegova je interdiscipliniranost i sveobuhvatnost, povezivanje različitih grana prava, ali i sociologije, politologije, kulturologije, povijesti i ekonomije. Ljudska prava predavat će se na suvremen način i to ne samo s pravnog aspekta, već će se staviti u širu perspektivu siromaštva, nasilja, identiteta, globalizacije i globalnih oblika vladavine.

 

Od najatraktivnijih i najaktualnijih tema koje će polaznici imati prilike čuti izdvojimo neke: temeljna prava i slobode čovjeka, teorije o ljudskim pravima, zabrana diskriminacije, zaštita ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, problematika provođenja zaštite ljudskih prava u praksi, siromaštvo i ljudska prava, rodna ravnopravnost, žene i ljudska prava (pr. nasilje nad ženom, vjera i prava žena, reproduktivna prava žena), djeca i ljudska prava (pr. dječji rad, djeca u oružanim sukobima, trgovina djecom), zabrana mučenja, zabrana rasizma, zabrana ropstva, zabrana i borba protiv trgovine ljudima, zabrana genocida, pravo naroda na samoodređenje, pravo na zdrav okoliš, HIV i ljudska prava, zaštita manjina i domorodačkih naroda, vjerske slobode, kulturna prava i pravo na kulturu, radnici migranti i njihova prava, terorizam i ljudska prava, prava osoba s invaliditetom itd.

 

Studij je namijenjen za stručnjake iz područja prava, ekonomije, politologije, sociologije, psihologije, kulturologije, pedagogije, teologije, socijalnog rada, medicine, komunikologije, povijesti itd. Velikim brojem predviđenih predmeta, Studij omogućava da studenti sami kreiraju svoj vlastiti program studija birajući između ponuđenih izbornih predmeta različite teme vezane uz ljudska prava koja najbolje odgovaraju njihovim interesima i zahtjevima.Polaznicima nudi prisnu i prijateljsku atmosferu poslijediplomskog studija u kojoj će studenti moći dobro upoznati svoje profesore i predavače koji s puno znanja i dobre volje žele educirati njegove polaznike.