logo pravos

Nastavnici na Katedri i Zavodu za ljudska prava

Na Pravnom fakultetu Osijek u akademskoj godini 2022./2023. ustrojeni su po prvi put u povijesti Fakulteta zavodi kao nove ustrojbene jedinice. Jedan od pet (5) ustrojenih zavoda jest i Zavod za ljudska prava. Zavod za ljudska prava čine dvije (2) katedre

1. Katedra za međunarodno pravo, pravnu teoriju, metodologiju i TZK

2. Katedra za međunarodno privatno pravo

 

Prof. dr. sc. Mira Lulić - predstojnica Zavoda za ljudska prave

Prof. dr. sc. Ivana Tucak - predsjednica Katedre za međunarodno pravo, pravnu teoriju, metodologiju i TZK

Izv. prof. dr. sc. Davor Muhvić

Doc. dr. sc. Predrag Zima

Vesna Širić, prof., viša predavačica

Zoran Vladović, prof., viši predavač

Dr. sc. Ivana Rešetar Čulo - naslovna asistentica

 

Prof. dr. sc. Mirela Župan - predsjednica Katedre za međunarodno privatno pravo

Izv. prof. dr. sc. Paula Poretti

Dr. sc. Martina Drventić Barišin , postdoktorandica