logo pravos

Često postavljena pitanja

MOLIMO PROČITATI OVA PITANJA I ODGOVORE PRIJE NEGO NAM SE OBRATITE. VEĆINA PITANJA KOJU SVAKODNEVNO DOBIJEMO MAILOM IMA ODGOVORE UPRAVO NA OVOJ STRANICI:

 

KONTAKT

Koji mail trebam koristiti u službenoj komunikaciji s nastavnicima?

 Molimo studente da u službenoj komunikaciji koriste službene/fakultetske e-mail adrese s domenom @pravos.hr iz kojih je jasno vidljivo ime i prezime. Na mailove u kojima se koriste nadimci i koji nisu službeni, ne odgovaramo. Svatko može poslati mail u Vaše ime i tražiti od nas Vaše osobne/privatne podatke koje ne smijemo dati.

 

ODGOVARANJE NA MAILOVE  STUDENATA

Kada mogu dobiti odgovor na mail?

Na mailove studenata odgovaramo ponedjeljkom prijepodne u vrijeme konzultacija. Zbog velikog broja upita studenata od kojih većina pitanja ima svoje odgovore upravo na ovoj  službenoj stranici Katedre, odlučili smo odgovarati na mailove/upite studenata isključivo u vrijeme konzultacija ponedjeljkom do 12h.

 

ISPIT

Gdje mogu vidjeti rezultate netom završenog pisanog ispita?

Na Merlinu za tekuću akademsku godinu. Postoji poseban predmet za ispite redovnih i izvanrednih studenata: "Međunarodno pravo (ispiti)".

 

Kada mogu doći na upis ocjene za ispit?

Isključivo kada su službeni ispitni rokovi. Ocjene će Vam biti upisana u indeks isključivo na dan i sat kada se održava usmeni dio ispita na roku.

 

Koju literaturu treba koristiti za pripremanje ispita iza Međunarodnog prava?

Sve informacije o literaturi možete pronaći na ovim stranicama , izvedbenom planu nastave za tekuću akademsku godinu ili u knjižnici Pravnog fakulteta

 

Može li se ispit iz Međunarodnog prava pripremati po tuđim skriptama ili po power point prezentacijama?

Ne! Takav način učenja ne odobravamo i borimo se protiv takvog načina učenja i studiranja. Postoji službena literatura i molimo da se toga pridržavate. Više o osudi učenja iz skripti možete pročitati ovdje .

 

Smijem li izaći na usmeni dio ispita ukoliko nemam dovoljan broj bodova?

Prag za izlazak na usmeni ispit je 15 bodova (od 25). 

 

Postoji li mogućnost da mi se odmah poslije pismenog dijela ispita ispravi test ako sam putnik?

Načelno da, no velik je broj studenata-putnika i stoga ponekad ne možemo isti dan ispitati sve studente koji ne žive u Osijeku. U tom slučaju radimo selekciju i pitamo samo one koji žive dalje od 70 km od Osijeka.

 

Kada mogu pogledati svoj ispravljeni i ocjenjeni pisani test? 

Možete ga pogledati poslije usmenog dijela ispita ili na konzultacijama (ponedjeljak od 10  do 12h).

 

Što sam trebao odgovoriti na ovo pitanje?

Molimo studente da prije nego što dođu ispitivati o točnim odgovorima na pitanja iz pisanog dijela testa koja nisu znali odgovoriti prvo sami pokušaju naći u službenoj literaturi. Molimo ih da odgovore ne traže u razno-raznim skriptama, jer ih tamo neće naći. U pravilu su upravo studenti koji uče isključivo po skriptama zbunjeni pitanjima i ne znaju (naći) odgovore, a još ih manje onda mogu naći u knjigama. Studente koji "ne znaju što su trebali na neko pitanje odgovoriti" prvo tražimo da pokažu gdje su u knjizi tražili odgovor i nisu ga našli, da vidimo kojim su se izvorima služili.

 

KOLOKVIJ

Tko ima pravo izlaska na kolokvije?

Na kolokvije imaju pravo izaći redovni i izvanredni studenti upisani u II. godinu Studija, bez obzira jesu li upisani u tu godinu prvi puta ili su ponavljači. Na kolokvije nemaju pravo izaći studenti viših godina koji još nisu položili ispit Međunarodno pravo.

 

Izvanredni/a sam student/ica II. godine Studija, imam li pravo izlaska na kolokvije?

Da, uz uvjet redovnog pohađanja nastave za izvanredne studente. Kolokviji za izvanredne studente održavaju se u istom tjednu kada i kolokviji za redovne studente.

 

Ponavljač/ica sam II. godine Studija, imam li pravo izlaska na kolokvije?

Da. Na kolokvije imaju pravo izaći redoviti i izvanredni studenti upisani u II. godinu, bez obzira jesu li upisani u tu godinu prvi puta ili su ponavljači.

 

Student/ica sam treće godine (ili četvrte/pete godine ili apsolvent) Fakulteta, mogu li izaći na kolokvij s aktualnom generacijom?

Ne. Zbog velikog broja studenata, mogućnost izlazaka na kolokvij imaju samo redovni i izvanredni studenti II. godine. Kolokviji se daju svake akademske godine i redovnim i izvanrednim studentima, žao nam je što ste propustili priliku u vrijeme kada je to bilo predviđeno za Vašu generaciju.

 

Mogu li izaći na drugi kolokvij, ako sam dobio/la nedovoljan na prvom?

Toleriramo jedan negativno ocijenjen kolokvij, s tim da druga dva moraju biti pozitivna. Napominjemo da se na tom jednom kolokviju ocijenjenom s nedovoljan ipak očekuje neka minimalna razina uloženog truda. Nadoknada dijela gradiva iz kolokvija kojeg student nije položio održat će se u dogovoru s predmetnim nastavnikom na kraju semestra.

 

Koja materija ulazi u pojedini kolokvij?

Koja poglavlja i od koje do koje stranice učite za pojedine kolokvije, molimo, pogledati  ovdje .


 

SEMINAR

Izvanredni/a sam student/ica i upisala sam seminar iz Međunarodnog prava. Kome da se javim za izbor teme seminarskog rada?

Molimo da se javite izv. prof. dr. sc. Davoru Muhviću koji će Vam odrediti temu i objasniti proceduru kolokviranja, budući da za izvanredne studente nema seminarske nastave.

 

MERLIN

Moram li koristiti Merlin za nastavu iz Međunarodnog prava i Međunarodno-pravnog modula?

Da. Kada upišete 2., odnosno 5. godinu prijavite se na Merlin na naše predmete jer će (izvan)nastavne aktivnosti uključiti i rad na Merlinu kako za redovne tako i za izvanredne studente.