logo pravos

Contemporary Legal and Economic Issues

The book “Contemporary Legal and Economic Issues” (inaugurial volume) was published in 2007 gathering 20 scientific papers done by altogether 33 authors coming from various institutions of higher education in Europe and beyond (e.g. Mexico, Ghana, Poland, Sweden, Malaysia). The next book “Contemporary Legal and Economic Issues II” was published in 2009 gathering 17 scientific papers done by a group of international authors coming from various institutions of higher education in Europe and beyond (Poland, Romania, Sweden, Mexico, Ghana, Malaysia, Japan, Russia, UAE, etc.). The endeavour was successfully continued by publishing “Contemporary Legal and Economic Issues III” in 2011, “Contemporary Legal and Economic Issues IV” in 2013 and “Contemporary Legal and Economic Issues V” in 2015.


The authors have been M.Sc. and Ph.D. students and professors who individually or as a joint effort contributed an article that have dealt with contemporary legal or economic issues. The book has been edited by two professors in cooperation with the international editorial board.

The guiding idea of the book was to promote scientific writing as the primary tool of academics and scholars to disseminate thoughts, ideas, research results and boldly present them to the professional and lay public for discussion, praises and critiques; to promote cooperation between students and professors, i.e. mentorship, which is rewarding for both students and their professors by uniting them in a joint effort to produce a work where each invests effort, knowledge and enthusiasm to the best of their potential and benefits from the synergy effect; to promote international cooperation between individuals and institutions taking part in this “project” pointing out that the distances in geography no longer represent an obstacle in establishing and developing the international cooperation and making the world of science truly global; to prove through topics covered that nearly all issues, in this case related to the law and economics, have left the strict realm of purely domestic jurisdiction. Since the book has been warmly welcomed by the academic community in Croatia and abroad, we have decided to continue with its publication.

For more information about the “Contemporary Legal and Economic Issues” book series please visit: http://clei.pravos.hr/.

 

 

Ideja za nastanak knjige

Ideju za rad na knjizi koja bi u sebi ukompinirala studente i profesore, pravo i ekonomiju, Hrvatsku i svijet, urednicu su kristalizirale početkom 2007. godine. Naime, prvotno, ideja je bila tiskati knjigu s najboljim radovima studenata ili studenata sa svojim mentorima na našem Fakultetu. Zamjećeno je da ima nemali broj studenata našeg Fakulteta koji pišu, zaista, izvrsne seminarske i diplomske radove. Uvidjeli smo da je šteta da takvi radovi ostaju unutar jednog seminara, odnosno Katedre. Njihovim publiciranjem promoviraju se i studenti, ali i katedre, odnosno cijeli Fakultet.

Na ideju o objavljivanju ove knjige znanstvenih članaka urednice su došle u prvom redu kako bi potaknule mlade ljude na ozbiljan znanstveni i stručni rad, kako bi honorirale odlično napisane seminarske i diplomske radove studenata te inicirale jače povezivanje profesora i studenata tijekom njihova studija. Uz to, knjiga je poslužila kao izvrsna komunikacijska platforma sa stranim visokim učilištima s ciljem da ovaj tip suradnje doprinese novim institucionaliziranim vezama Pravnog fakulteta u Osijeku s tradicionalnim I novim partnerima u Europi i svijetu.

Radi se o jedinstvenoj knjizi s područja prava i ekonomije jer su po prvi put svoje radove iz ovih područja objavljivali studenti dodiplomskih i poslijediplomskih studija - samostalno ili u koautorstvu s našim profesorima. No, ambicije su vrlo brzo porasle i urednice se odlučuju proširiti krug autora na inozemstvo. Tako su angažirale svoje kolegice i kolege diljem svijeta i nakon nešto manje od godinu dana rada, izdana je knjiga Contemporary Legal and Economic Issues (izdavač Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2007.).

Autori i teme

Osim što knjiga tematski obuhvaća dva područja, pravo i ekonomiju, urednice su prikupile čitav niz radova studenata i profesora iz Hrvatske, ali i diljem svijeta. Tako se u knjizi mogu naći članci 33 autora, studenata i profesora od Meksika do Malezije, od Švedske do Gane. U knjizi se nalazi 20-ak znanstvenih radova. Međunarodni karakter knjige odražava se i kroz engleski jezik kao službeni jezik knjige.

Prema sadržaju, knjiga "Contemporary Legal and Economic Issues" može se koristiti kao dopunska literatura na izabranim kolegijima (npr. teorija države i prava, sociologija, radno pravo, europsko pravo, međunarodno pravo, financijsko pravo, ekonomska politika, itd.).

 

UPDATE: Do danas objavljene knjige

Do danas je tiskano već petknjiga: “Contemporary Legal and Economic Issues” (2007.), “Contemporary Legal and Economic Issues II” (2009.), “Contemporary Legal and Economic Issues III” (2011.), Contemporary Legal and Economic Issues IV. (2013.) i Contemporary Legal and Economic Issues V. (2015.). Prva je knjiga bila svojevrstan pilot program, a s ozbirom da smo naišli na sjajan odaziv kolega iz Hrvatske i inozemstva, odlučili smo se da to bude prva knjiga u nizu. Okupili smo znanstvenike s raznih institucija visokog obrazovanja iz Meksika, Gane, Poljske, Švedske, Malezije, Nigerije, Poljske, Singapura, Rumunjske, Japana, Rusije, UAE, Pakistana itd.

 

 

Poziv na suradnju

Pozivamo sve naše studente diplomskog i poslijediplomskog studija da već sad razmisle i dodatno se potrude oko svojih pisanih radova kako bi mogli samostalno ili, što preporučamo, u ko-autorstvu sa svojim profesorima-mentorima imati objavljene radove već u sljedećem izdanju knjige!

Urednice prof. dr. sc. Ivana Barković Bojanić i prof. dr. sc. Mira Lulić.

 

Email: clei(at)pravos(dot)hr

Web: http://clei.pravos.hr/