logo pravos

Ispitni rokovi

Ispitni rokovi u akademskoj godini 2023./2024.

08.12.2023.
19.01.2024.
09.02.2024.
23.02.2024.
19.04.2024.
17.05.2024.
19.06.2024.
03.07.2024.
06.09.2024.
20.09.2024.

Datumi ispitnih rokova su isti za predmete Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo - Međunarodno pravo, Međunarodna zaštita ljudskih prava i Diplomatsko pravo i diplomatska profesija, kao i za predmet Stručnog upravnog studija Diplomatsko i konzularno pravo.