logo pravos

Upute za online ispite

 

Detaljne upute za online ispite:

  1. Upute za online ispite iz Međunarodnog prava na Merlinu (M. Lulić)
  2. Kako privremeno isključiti nadogradnju operacijskog sustava zbog ispita - slikovit opis (administrator Z. Rašić)

 

Pismeni dio ispita iz Međunarodnog prava održava se online putem. Osim što kao i inače moraju prijaviti ispit na Studomatu na rok na kojem žele pristupiti ispitu, studenti koji polažu predmet Međunarodno pravo moraju: 

  1. registrirati se preko računala na sustav za udaljeno učenje Merlin  svojim AAI(at)Edu(dot)hr korisničkim identitetom i upisati se na poseban kolegij pod nazivom Međunarodno pravo (ispiti);
  2. instalirati aplikaciju  Zoom  na smartphone i registrirati se pod punim imenom i prezimenom na toj platformi (po mogućnosti koristeći svoju službenu fakultetsku e-mail adresu); te
  3. ispoštivati gore navedene Upute za online ispite iz Međunarodnog prava.

 

Ispit iz Međunarodnog prava sastoji se od PISMENOG USMENOG DIJELA. Pismeni dio studenti rješavaju online preko svojih računala na sustavu Merlin (test će biti postavljen na spomenutom posebnom kolegiju  Međunarodno pravo (ispiti)) uz istovremeno održavanje audio-video veze s nastavnikom preko smartphone-a putem aplikacije Zoom (studenti će preko Merlina dobiti informaciju o virtualnoj sobi u kojoj se moraju pojaviti). Studenti koji prijave ispit dužni su se pojaviti i na probi pismenog dijela ispita koja se u pravilu održava 24 sata prije samoga ispita.

Pismeni dio ispita sastoji se od 25 pitanja, a za prolaz potrebno barem 15 točnih odgovora. Usmeni dio održat će se UŽIVO u prostorijama Fakulteta u naknadno određenom terminu. Sve potrebne informacije i obavijesti o konkretnom ispitnom roku bit će postavljene na spomenutom kolegiju na Merlinu.

 

Studentima koji su položili ispit preko KOLOKVIJA ostvarena ocjena bit će unesena u Studomat na roku na kojem su ispit prijavili. Studenti koji su polagali ispit preko kolokvija i moraju/žele još usmeno odgovarati odgovarat će preko Zoom-a. Termin usmenog dijela i link na Zoom dvoranu bit će objavljen u okviru kolegija na Merlinu preko kojih su pohađali virtualnu nastavu.

 

Što se tiče ispita iz ostalih predmeta (Međunarodna zaštita ljudskih prava, Diplomatsko pravo i diplomatska profesija, Prava starijih osoba, Diplomatsko i konzularno pravo) ispit će biti SAMO USMENI. Za informaciju o terminu usmenog ispita studenti neka se jave e-mailom na dmuhvic(at)pravos(dot)hr. U pravilu će to biti par dana nakon pismenog dijela ispita iz Međunarodnog prava (par dana nakon nominalnog termina ispitnog roka na Merlinu).

 

Pratite ove stranice i sve potrebne informacije dobit ćete na vrijeme!