logo pravos

Projekt MZOŠ-a

Informacije o projektu

Posebna nam je čast i zadovoljstvo da smo već u prvom krugu natječaja za znanstvene projekte Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa raspisanog krajem 2005. godine dobili pozitivne recenzije. Tako je i službeno, prvi put u povijesti Pravnog fakulteta u Osijeku, na Katedri međunarodno-pravnih znanosti započet rad na znanstvenom projektu odobrenom i financiranom od strane nadležnog Ministarstva. Voditeljica projekta je doc. dr. sc. Mira Lulić. Naš je projekt kao i preostala tri projekta s našeg Fakulteta, u okviru programa Razvoj dobrog lokalnog i regionalnog upravljanja u Republici Hrvatskoj.
 
Projekt je poseban u odnosu na veliku većinu drugih projekata u Republici Hrvatskoj s obzirom da ga je izradila mlada ekipa znanstvenika. Po zvanju je tada najstarija bila dr. sc. Mira Lulić, koja je u to vrijeme bila viši asistent. Naime, po prvi je put dopušteno i kolegama koji nisu profesori ili docenti da apliciraju za projekte. Svi ostali suradnici na projektu bili su mladi znanstveni novaci ili asistenti, s ili bez magisterija. Suradnici na projektu su Nives Mazur, mr. sc. Josip Salapić, mr. sc. Ivana Tucak, mr. sc. Josip Berdica, a naknadno nam se pridružila i kolegica Danijela Hećimović. Time je naš uspjeh u odobravanju projekta i dobivanju visokih financijskih sredstava za njegovu realizaciju dobio posebnu težinu. Zbog toga smo, naravno, posebno ponosni. Očito je da uz aktualno i važnu temu te dobru pripremljenost i obrazloženje projekta i mlada ekipa znanstvenika može dobiti svoju priliku za ovakvom vrstom znanstvenog rada. U okviru projekta već je objavljeno niz znanstvenih radova, objavljenih u zemlji i inozemstvu.

Projekt nosi naslov Zaštita prava manjina u međunarodnom pravu i nacionalnim zakonodavstvima i evo što smo napisali u sažetku:

Prava manjina jedno je od najaktualnijih, ali i najkontroverznijih pitanja suvremenog međunarodnog prava, a također je i od velikog pravno-političkog značenja za Republiku Hrvatsku. Poštovanje ljudskih prava, a tu ključno mjesto imaju prava manjina, pokazuje u kojoj je mjeri neka država suvremena i demokratska članica međunarodne zajednice. Sustavnom i detaljnom analizom u petogodišnjem bi periodu sudionici projekta analizirali sve ustave svijeta i nacionalna zakonodavstva europskih država po pitanju (zaštite) prava manjina. Polazna osnova znanstveno-istraživačkog rada jesu svi relevantni međunarodno-pravni standardi, instituti, vodiči i norme. Posebna će se pažnja posvetiti djelovanju općih i regionalnih međunarodnih organizacija, primjerice, Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Organizacije za sigurnost i suradnju u Europi i Europske unije. Projekt “Zaštita prava manjina u suvremenom međunarodnom pravu i nacionalnim zakonodavstvima” sustavnim će pristupom analizirati i zaštitu i promicanje prava manjina u Republici Hrvatskoj, koja su i službeno proglašena kao prioritetna područja opće zaštite ljudskih prava u Nacionalnom programu Vlade Republike Hrvatske za razdobolje 2005.-2008. godine. Stečene spoznaje i znanja dobivena radom na ovom projektu, između ostalog, omogućila bi u dogledno vrijeme i formiranje posebnog instituta za proučavanje prava manjina pri Pravnom fakultetu u Osijeku i prvog takve vrste u Republici Hrvatskoj. Cilj je ovoga projekta, između ostalog, osposobiti njegove aktivne sudionike na davanje mišljenja i stručnih analiza pripadnicima nacionalnih manjina, studentima, stručnoj javnosti i drugim zainteresiranim osobama u Republici Hrvatskoj u vezi s pravima i slobodama manjina. U konačnici, rad na ovom projektu omogućio bi i objavljivanje dviju planiranih znanstvenih monografija na temu zaštite prava manjina o čemu do sada u Republici Hrvatskoj ne postoji sveobuhvatan znanstveno-istraživački rad, a posebno ne postoji komparativan i multidisciplinaran pristup ovom problemu koji će bit sastavnim dijelom ovoga projekta. Prva monografija obuhvaćala bi norme međunarodnog prava i sustavni pregled ustavnih odredbi svih država svijeta s posebnim osvrtom na nacionalna zakonodavstva Europe po pitanju zaštite prava manjina. Druga planirana monografija u središtu pozornosti imala bi zaštitu prava manjina u Republici Hrvatskoj.

Budući da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa dopustilo da jedan znanstvenik sudjeluje u (najviše) dva projekta, kao posljedica dobre suradnje s profesorima Katedre međunarodnog prava Pravnog fakulteta u Zagrebu, kolegica Lulić uključena je, kao suradnica, i na njihovoj znastveni projekt - Suvremeni razvoj međunarodnog prava na globalnoj i regionalnoj razini, voditelja prof. dr. sc. Budislava Vukasa.
 
Projekt je uspješno završen u krajem 2013. godine, kada su okončani i svi drugi projekti MZOŠ-a na pravnim i drugim fakultetima u RH.