logo pravos

Objavljivanje radova studenata

 

U okviru rada Katedre za međunarodno pravo, posebno u okviru Međunarodnopravnog modula, studentima se omogućava da izbruse svoje vještine akademskog pisanja i istraživačkog rada i svoje radove, ukoliko su kvalitetni, objave ili u zbirci studentskih radova na engleskom jeziku  Contemporary Legal and Economic Issues ili u zbirci koju možemo objaviti u okviru samog Modula. Jedna takva zbirka već je tiskana. "Zbirka studentskih radova Međunarodno-pravnog modula Pravnog fakulteta Osijek". Radi se o devet najbolje napisanih studentskih radova koji su po visokim kriterijima uređivačkog odbora odabrani za tisak u konkurenciji od četrnaest predanih radova. Objavljivanjem radova u ovakvim knjigama, studentima se pruža mogućnost da obogate svoje životopis na početku svoje karijere. Informacija da su studenti objavljivali svoje radove u knjigama tijekom ili netom po završetku studija, govori o tome da su kvalitetni, ambiciozni i vrijedni. 

Studente, stoga, pozivamo da čim prije počnu kreirati svoj životopis, konkurencija na tržištu rada je velika i nije lako nametnuti se budućim poslodavcima. Jedan od načina kako se istaknuti i dodati važnu crticu u Vaš životopis jest i objavljivanje radova u okviru Međunarodnopravnog modula.

 

 

 

 

Ovdje možete downloadati i e-book studnetskih radova iz 2020.