logo pravos

Obavijesti u ak. god. 2022./23.

Host a g(h)ost - Mario Oreški

Posted by Zdravko on 07/05/2020
Obavijesti u ak. god. 2022./23. >>

U četvrtak,  14. svibnja u 11h u našoj Zoom dvorani, a u okviru našeg serijala HOST A G(h)OST, naš je novi predavač kolega Mario Oreški, karijerni diplomat zaposlen u Ministarstvu vanjskih i eurospkih poslova od 2002. godine do danas. Od 2003. do 2009. bio je na mandatu u Generalnom konzulatu RH u Milanu i od 2009. do 2013. na mandatu u Veleposlanstvu RH u Rimu. Od 2013. do danas radi u Upravi za međunarodnopravne poslove, MVEP-a. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Splitu s temom „Diplomatski azil“  te završio Poslijediplomski sveučilišni studij na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, gdje je obranio specijalistički rad na temu „Tehnike diplomatskog pregovaranja prilikom sklapanja ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske“. Također je doktorand na Pravnom fakultetu Osijek, modul Međunarodno pravo. Posljednjih je godina imenovan u 20-tak radnih skupina za izradu zakona. Neke od njih su, primjerice, Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Zakona o provedbi Haške Konvencije o   građanskopravnim vidovima međunarodne otmice djece, Radna skupina za implementaciju PNR DirektiveRadna skupina za izradu zakonskih propisa vezano uz državljane trećih zemalja i država članica Europskog gospodarskog prostoraRadna skupina za izradu nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanjskim poslovimaRadna  skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o raduRadna  skupina za izradu Nacrta prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o europskim  radničkim vijećima itd.

Kolega Oreški dat će vam uvodno informacije općenito o diplomaciju, što ulazi, a što n e ulazi u diplomaciju, kakav je profil "idealnog diplomate", što smatramo pod konceptom diplomacije te kako radi i funkcionira MVEP RH i diplomatsko-konzularna predstavništva. Također, ako među vama ima onih koji bi željeli danas-sutra raditi u diplomaciji, kolega Oreški će vas detaljno uputiti u kojem smjeru trebate ići, kako se obrazovati, kako se provodi selekcija kandidata za diplomaciju itd. Na kraju ćemo organizirati raspravu i razgovor, uključite se s pitanjima kao i do sada. 

Predviđeno trajanje s pitanjima: 60 minuta.

Last changed: 02/02/2021 at 12:00

Back to Overview