logo pravos

Obavijesti u ak. god. 2022./23.

Host a g(h)ost: Vedran Glasnović

Posted by Prof. dr. sc. Mira Lulić on 13/05/2022
Obavijesti u ak. god. 2022./23. >>

 

U četvrtak, 12. svibnja 2022. u sklopu Dana Europe Pravnog fakulteta Osijek i ciklusa Host a g(h)ost na predmetu Međunarodno pravo, predavanje je održao kolega Vedran Glasnović, mladi magistar geografije (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb). Možda će nekom biti neuobičajeno što na Pravnom fakultetu učimo od geografa, ali oni koji su učili i položili međunarodno pravo znaju da su znanja iz geografije od velike praktične vrijednosti i važnosti u nastavi i na seminarima iz predmeta Međunarodno pravo. I to ne samo kada govorimo općenito o državama, granicama i razgraničenjima, geografskim blokovima i regionalnim utjecajima, telekomunikacijama, globalnoj trgovini i transportu, klimatskim promjenama, demografiji, migracijama i sl. Puno je međunarodnopravnih tema za koje su nam važna znanja i informacije iz geografije. I nije samo međunarodno pravo u direktnoj vezi s geografijom, geografski faktori i elementi oduvijek snažno utječu na pravo i pravne sustave.

Upravo vezano uz spomenuti pojam „migracija“, kolega Glasnović održao nam je predavanje o, kako kažu, „najstarijoj hrvatskoj dijaspori“ – Janjevcima na Kosovu. Imali smo prilike čuti o porijeklu, migracijama, statusu, izazovima i problemima s kojim su se suočavali od 14. st. do danas, ali s geografskog (demografskog) aspekta. Nažalost, s deset tisuća Janjevaca na Kosovu prije cca 30 godina, pali su danas brojčano na manje od 200 ljudi. Kolega Glasnović istraživao je Janjevce dugo godina i s nama je podijelio dramatične rezultate svojih istraživanja.

Predavanja su se uklopila u cjelinu ljudska prava/prava manjina, uvijek je dobro čuti i istraživanja i perspektive drugih znanstvenih polja i područja izvan prava. O kvaliteti i zanimljivosti njegova predavanja govore i brojna pitanja koja je dobio od naših studenata II. godine, tako da je predavanje trajalo nešto duže od dva puna sata. Zahvaljujemo se i kolegi Glasnoviću i našim aktivnim i vrijednim studentima na sudjelovanju. Više fotografija - klikom na vijest.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last changed: 21/05/2022 at 13:27

Back to Overview