logo pravos

Obavijesti u ak. god. 2022./23.

Nastava na Međunarodnopravnom modulu

Posted by Prof. dr. sc. Mira Lulić on 13/11/2016
Obavijesti u ak. god. 2022./23. >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastava na Međunarodnopravnom modulu je dinamična i uredno se odvija na više lokacija - u kabinetu, informatičkoj učinioci, knjižnici, a planiramo i odlaske izvan zgrade Fakulteta. Prva posjeta naših "modulaša" je odlazak u Crveni križ Osijek tijekom ovog tjedna, a onda i u Područni ured Pučkog pravobranitelja RH u Osijeku. Istražuju se nove međunarodnopravne teme, uče se vještine pretraživanja baza podataka i akademskog pisanja, studente se priprema za diplomu i izlazak na tržište rada. Također ih pokušavamo umrežiti s drugim, zaposlenim kolegicama i kolegama koji se bave ljudskopravaškim i drugim sličnim međunarodnopravnim temama, bar na ovoj lokalnoj razini.

Last changed: 13/11/2016 at 17:21

Back to Overview